ชื่อที่แสดง วันที่ใช้งานล่าสุด ข้อความ คำตอบ
22 กรกฎาคม 2557 18:35 39,497 19,753
10 นาทีที่ผ่านมา 86,032 35,082
4 ชั่วโมง 8 นาทีที่ผ่านมา 32,778 12,565
38 นาทีที่ผ่านมา 30,605 11,038
3 กรกฎาคม 2557 17:03 20,049 6,579
1 ชั่วโมง 44 นาทีที่ผ่านมา 17,223 8,063
7 กรกฎาคม 2557 4:45 14,553 6,519
2 ชั่วโมง 6 นาทีที่ผ่านมา 33,930 10,892
1 ชั่วโมง 40 นาทีที่ผ่านมา 16,131 8,459
18 มีนาคม 2557 8:24 20,537 5,732
12 กรกฎาคม 2556 14:33 10,334 6,222
11 ชั่วโมง 27 นาทีที่ผ่านมา 13,849 5,516
23 กรกฎาคม 2556 22:59 19,086 4,591
5 ชั่วโมง 58 นาทีที่ผ่านมา 17,705 7,413
23 กรกฎาคม 2556 10:21 10,301 5,992
16 เมษายน 2557 17:53 10,198 5,290
2 ชั่วโมง 22 นาทีที่ผ่านมา 22,523 8,905
20 กรกฎาคม 2557 15:11 16,169 4,733
3 ชั่วโมง 35 นาทีที่ผ่านมา 26,603 6,262
45 นาทีที่ผ่านมา 20,685 6,753