ชื่อที่แสดง วันที่ใช้งานล่าสุด ข้อความ คำตอบ
26 นาทีที่ผ่านมา 39,497 19,753
2 ชั่วโมง 6 นาทีที่ผ่านมา 87,614 35,724
4 กันยายน 2557 9:51 32,778 12,565
15 กันยายน 2557 18:22 30,683 11,067
3 กรกฎาคม 2557 17:03 20,049 6,579
9 ชั่วโมง 37 นาทีที่ผ่านมา 17,303 8,099
10 กันยายน 2557 12:20 14,553 6,519
4 นาทีที่ผ่านมา 33,987 10,907
1 ชั่วโมง 37 นาทีที่ผ่านมา 16,315 8,531
18 มีนาคม 2557 8:24 20,537 5,732
12 กรกฎาคม 2556 14:33 10,334 6,222
1 กันยายน 2557 7:19 13,849 5,516
23 กรกฎาคม 2556 22:59 19,086 4,591
12 กันยายน 2557 19:40 17,813 7,459
23 กรกฎาคม 2556 10:21 10,301 5,992
16 เมษายน 2557 17:53 10,198 5,290
6 ชั่วโมง 40 นาทีที่ผ่านมา 23,180 9,177
20 ชั่วโมง 17 นาทีที่ผ่านมา 16,169 4,733
4 ชั่วโมง 32 นาทีที่ผ่านมา 27,208 6,392
สองสามวินาทีที่ผ่านมา 21,005 6,860