ชื่อที่แสดง วันที่ใช้งานล่าสุด ข้อความ คำตอบ
3 ชั่วโมง 0 นาทีที่ผ่านมา 39,497 19,753
32 นาทีที่ผ่านมา 87,228 35,569
1 กันยายน 2557 0:49 32,778 12,565
2 ชั่วโมง 42 นาทีที่ผ่านมา 30,661 11,059
3 กรกฎาคม 2557 17:03 20,049 6,579
24 นาทีที่ผ่านมา 17,294 8,092
7 กรกฎาคม 2557 4:45 14,553 6,519
4 ชั่วโมง 13 นาทีที่ผ่านมา 33,967 10,902
สองสามวินาทีที่ผ่านมา 16,263 8,515
18 มีนาคม 2557 8:24 20,537 5,732
12 กรกฎาคม 2556 14:33 10,334 6,222
1 กันยายน 2557 7:19 13,849 5,516
23 กรกฎาคม 2556 22:59 19,086 4,591
1 กันยายน 2557 16:21 17,788 7,449
23 กรกฎาคม 2556 10:21 10,301 5,992
16 เมษายน 2557 17:53 10,198 5,290
4 ชั่วโมง 45 นาทีที่ผ่านมา 22,942 9,113
29 กรกฎาคม 2557 2:42 16,169 4,733
1 ชั่วโมง 30 นาทีที่ผ่านมา 26,954 6,330
30 สิงหาคม 2557 11:11 20,896 6,826