ชื่อที่แสดง วันที่ใช้งานล่าสุด ข้อความ คำตอบ
6 ชั่วโมง 28 นาทีที่ผ่านมา 39,497 19,753
17 นาทีที่ผ่านมา 86,910 35,439
20 สิงหาคม 2557 3:17 32,778 12,565
49 นาทีที่ผ่านมา 30,673 11,061
3 กรกฎาคม 2557 17:03 20,049 6,579
14 ชั่วโมง 35 นาทีที่ผ่านมา 17,267 8,083
7 กรกฎาคม 2557 4:45 14,553 6,519
15 ชั่วโมง 3 นาทีที่ผ่านมา 33,963 10,901
59 นาทีที่ผ่านมา 16,234 8,499
18 มีนาคม 2557 8:24 20,537 5,732
12 กรกฎาคม 2556 14:33 10,334 6,222
50 นาทีที่ผ่านมา 13,849 5,516
23 กรกฎาคม 2556 22:59 19,086 4,591
19 สิงหาคม 2557 17:20 17,758 7,438
23 กรกฎาคม 2556 10:21 10,301 5,992
16 เมษายน 2557 17:53 10,198 5,290
20 สิงหาคม 2557 13:33 22,815 9,059
29 กรกฎาคม 2557 2:42 16,169 4,733
47 นาทีที่ผ่านมา 26,863 6,312
1 ชั่วโมง 4 นาทีที่ผ่านมา 20,824 6,809