Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: Designing Share Component in Excel (th-TH)

  ในการออกแบบพื้นที่ส่วนต่างๆของตาราง Excel พื้นที่ส่วนหนึ่งที่ต้องกันแยกออกมาจากส่วนอื่นๆคือส่วนที่เป็นของกลาง เพราะหากนำของกลางไปใช้ร่วมกับของส่วนตัว ย่อมทำให้สูญเสียของกลางที่ควรเปิดให้นำมาใช้ร่วมกันเป็นสาธารณประโยชน์ ของกลางในแง่ของ Input ได้แก่ เซลล์รับค่าตัวแปรที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณ ซึ่งอาจเป...
 • Wiki Page: How to control inputting sequence in Excel (th-TH)

  ผู้ใช้ Excel ที่ชอบการเลื่อน Cursor ลงเมื่อกดปุ่ม Enter มักรู้สึกอึดอัดเมื่อเปลี่ยนระบบให้ Cursor ยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม บางคนถึงกับยกเหตุผลต่างๆนานามาโต้กลับมาว่าระบบเดิมที่ Excel เตรียมมาให้นั้นดีอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ Excel ที่ทำกันจนชินติดเป็นนิสัย แต่ถ้าทราบเพ...
 • Wiki Page: Managing Excel database file size and speed (th-TH)

  ความอ้วนอุ้ยอ้ายที่มาจากตารางฐานข้อมูล ผู้ใช้ Excel ควรลองสร้างแฟ้มที่มีตารางขนาดใหญ่ เพื่อบันทึกค่าลงไปในตารางแล้วจัดเก็บแฟ้มเพื่อตรวจสอบขนาดของแฟ้มว่ามีขนาดแตกต่างกันอย่างไร เริ่มจากกดปุ่ม F5 เพื่อเลือกพื้นที่เซลล์ตั้งแต่ A1:Z10000 (หรือขนาดตารางอื่นๆตามใจ) จากนั้นทดลองพิมพ์เลข 1 แล้วกดปุ่ม Ctrl...
 • Wiki Page: Trick of using SumProduct function (th-TH)

  สูตร SumProduct เป็นสูตรที่ทำงานแบบ Array อยู่ในตัว มีหน้าที่นำ Range ของตัวเลขแต่ละตำแหน่งจากตารางที่มีขนาดเท่ากัน มาคูณกันทีละเซลล์ตามตำแหน่งที่ตรงกัน จากนั้นจึงบวกรวมผลคูณที่ได้นั้นเข้าด้วยกัน ตัวอย่าง เช่น เราต้องการหามูลค่าต้นทุนรวมของสินค้า โดยนำต้นทุนต่อหน่วยมาคูณกับจำนวนหน่วย ซึ่งหากไม...
 • Wiki Page: When Excel is better than other databases (th-TH)

  เมื่อใดจะใช้ Excel เมื่อใดจะใช้ Access หรือโปรแกรมฐานข้อมูลอื่น คนทั่วไปมักมองว่าโปรแกรม Microsoft Excel เหมาะสำหรับงานคำนวณ งานที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข หรือบางคนที่รู้จักแบบผิวเผินอาจระบุไปเลยว่าเหมาะสำหรับงานบัญชี แต่เนื่องจาก Excel มีโครงสร้างตารางที่เปิดให้บันทึกค่าได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร หร...
 • Wiki Page: Sorting with Excel Custom List (th-TH)

  ตารางข้อมูลที่จะนำมาจัดเรียงนั้นไม่ควรเป็นสูตรที่ลิงค์มาจากตารางอื่นและหากจำเป็นต้องจัดเรียงข้อมูลที่เป็นสูตรที่ลิงค์กัน ควรเป็นสูตรที่ลิงค์ข้อมูลตามแนวบรรทัดหรือrow เดียวกันและสั่งให้จัดเรียงทุกตารางที่มีสูตรลิงค์กันไปพร้อมกันเพื่อทำให้เมื่อจัดเรียงข้อมูลแล้วสูตรยังคงดึงข้อมูลในแนวเดียวกันอยู่ ...
 • Wiki Page: Filtering with multiple Excel criterias (th-TH)

  Filter เป็นการกรองข้อมูลให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้นโดย Excel จะจัดการซ่อนบรรทัดของรายการอื่นให้เอง วิธีนี้ดีกว่าการสั่ง Sort เพราะไม่ทำให้โครงสร้างตารางเปลี่ยนไปจากเดิม แต่ต้องเสียเวลามาคลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการกรองใหม่เป็นครั้งๆไป แทนที่จะต้องเสียเวลาคลิกเข้าไปเลือกข้อมูลรายการท...
 • Wiki Page: Excel Advanced Filter (th-TH)

  คำสั่ง Data > Advanced เป็นการสั่งให้ Excel ดึงข้อมูลจาก List range ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน Criteria range ออกไปแสดงยังเซลล์ที่กำหนด ซึ่งสามารถดึงข้อมูลซ้ำออกไปได้ด้วย List Range ต้องกำหนดพื้นที่ทั้งตารางฐานข้อมูลซึ่งรวมหัวตารางไว้ด้วย Criteria range ต้องมีหัวตารางสะกดตรงกับหัวตารางของฐานข...
 • Wiki Page: Using Excel VLookup Function (th-TH)

  แม้การใช้คำสั่ง Data > Sort และ Data > Filter สามารถช่วยค้นหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดงได้ง่าย ถ้าใช้คำสั่ง Sort ย่อมส่งผลทำให้ลำดับรายการของข้อมูลเดิมเปลี่ยนไป ต่างจากการสั่ง Filter ซึ่งไม่กระทบกับลำดับข้อมูลที่เก็บไว้แต่อย่างใด ดังนั้นการใช้ Filter จึงเหมาะกว่าการสั่ง Sort แต่โปรดสังเกตว่าผลจากการใช...
 • Wiki Page: How to find data from unorganized table in Excel (th-TH)

  ข้อมูลที่ลอกมาจากระบบอื่นที่ไม่ใช่ Excel มักมีโครงสร้างข้อมูลซึ่งไม่ได้เป็นฐานข้อมูลที่ดี โดยเฉพาะข้อมูลที่ export ออกมาจากรายงานทางบัญชีหรือการผลิต อาจมีตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการคำตอบวางไว้ในแนวเยื้องกับค่าที่ใช้หา สูตร VLookup สามารถใช้ค้นหาค่าคำตอบที่อยู่ในแนวเดียวกันกับค่าที่ใช้หาเท่านั้น หากคำตอบท...
 • Wiki Page: Easy steps for learning Excel VBA (th-TH)

  ข้อจำกัดเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคนที่วุ่นอยู่กับงาน ทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยไปจนถึงค่ำ กลับบ้านแล้วยังเอางานติดตัวกลับไปทำต่อเสียอีก ไหนจะต้องแบ่งเวลาไปประชุมในตอนกลางวัน เขียนรายงานในตอนกลางคืน นานๆที่จะได้ใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว โอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีน...
 • Wiki Page: Excel Validating Functions (th-TH)

  ถ้าเทียบ Excel กับคนที่ประพฤติปฏิบัติตนตามศีลห้า กล่าวได้ว่า Excel เป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่เคยพูดปดแม้แต่น้อย ข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างไร Excel ก็จะนำข้อมูลตามที่บันทึกไว้มาใช้ต่อด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หากสูตร VLookup ที่สร้างไว้อย่างถูกต้องแต่หาค่าที่ต้องการไม่พบ กลับแสดงคำตอบเป็น Error แบบ Not Available...
 • Wiki Page: Excel special inputting tools (th-TH)

  แทนที่จะต้องเสียเวลาย้อนกลับมาตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้ Excel ได้จัดเตรียมเครื่องมือพิเศษไว้หลายอย่างสำหรับช่วยในการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามต้องการและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด เช่น Data Validation, AutoComplete, Pick from List, Custom List, และ Form Data Validation...
 • Wiki Page: Success Factors in Business with Microsoft Excel (th-TH)

  มีเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ในงานแสดงโปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) ครั้งแรกๆในโลก สมัยนั้นยังไม่มีโปรแกรมยี่ห้อเอ็กเซลนี่หรอก พอมีนักบัญชีคนหนึ่งเดินเข้ามาชมงานแล้วเห็นว่าโปรแกรมตารางคำนวณทำงานยังไง เขาเห็นเข้าก็มือไม้สั่นไปหมด ค่อยๆใช้มืออันสั่นเทาล้วงกระเป๋าเงิน ดึงบัตรเครดิตขึ้นมาเพื่อขอซื้อโปรแกรมน...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Cell (th-TH)

  งานที่สร้างขึ้นด้วย Excel ไม่ได้ใช้ตำแหน่งอ้างอิง (Reference) เพื่อใช้ในสูตรคำนวณแต่เพียงอย่างเดียว ตำแหน่งอ้างอิงยังถูกเรียกใช้ในคำสั่ง Conditional Formatting, Data Validation, Advanced Filter, Pivot Table, หรือในคำสั่งอื่นๆ แม้แต่ในรหัส Visual Basic for Applications (VBA) ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อมีการ...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part III) (th-TH)

  วิธีใช้ Text กำหนดขอบเขตตารางแบบยืดหยุ่น (Dynamic Range) แม้สูตร Offset จะช่วยกำหนดขอบเขตตารางให้อัตโนมัติก็ตาม แต่ขอบเขตที่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลหรือจำนวนรายการที่บันทึกไว้ ซึ่งในบางกรณีอาจไม่ตรงกับความต้องการ บางครั้งผู้ใช้งานอาจต้องการกำหนดขอบเขตตารางให้แปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขพิเศษ ...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part IV) (th-TH)

  วิธีใช้สูตรซ้อนสูตรกำหนดขอบเขตตารางแบบยืดหยุ่น (Dynamic Range) การใช้ Text เพื่อกำหนดตำแหน่งอ้างอิงโดยใช้สูตร =Cell(“Address”,cell) ข้างต้น ช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบขอบเขตตารางว่าอยู่ในตารางช่วงใด ซึ่งในการคำนวณหากไม่มีความจำเป็นต้องแสดงตำแหน่งอ้างอิงออกมาให้ทราบ จะสามารถลัดขั้นตอนการคำนวณให...
 • Wiki Page: Managing duplicated data in Excel (th-TH)

  การจัดการค่าซ้ำ ในหลักการบันทึกข้อมูลที่ดีต้องควบคุมการบันทึกค่าซ้ำให้เกิดขึ้นได้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่นในงานบันทึกข้อมูลสินค้าที่ขาย จะมีตารางบันทึกรายละเอียดของสินค้าเอาไว้ จากนั้นเมื่อต้องการรายละเอียดของสินค้าไปใช้ที่เซลล์อื่น ไม่จำเป็นต้องพิมพ์รายละเอียดของสินค้านั้นๆซ้ำอีก ค่าที่จำเป...
 • Wiki Page: Finding Data from multiple tables with Match and Index Functions (th-TH)

  วิธีค้นหาข้อมูลจากตารางซึ่งไม่ได้อยู่ติดกันเป็นตารางเดียว คำสั่งบนเมนูของ Excel สามารถนำมาใช้ค้นหาข้อมูลจากเซลล์ซึ่งบันทึกไว้ติดกันเป็นตารางเดียวกันได้เท่านั้น หากข้อมูลถูกจัดเก็บแยกตารางจะไม่มีทางใช้คำสั่งบนเมนูหาคำตอบที่ต้องการได้เลย ทางออกหนึ่งคือให้ใช้สูตร Match เพื่อหาตัวเลขตำแหน่งรายการว...
 • Wiki Page: Finding Unique List with Excel Formula (th-TH)

  Unique Item คือ ข้อมูลที่ไม่ซ้ำกับข้อมูลอื่น ซึ่งในกรณีที่มีการบันทึกรายการซ้ำกันไว้หลายรายการ รายการแรกของแต่ละชุดที่ซ้ำกันก็คือ Unique Item โดยใช้สูตรคล้ายกับสูตร Multiple Match เพียงมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งขั้นตอน ในภาพนี้ตารางรหัส ID จาก C3:C20 มีรหัสบันทึกไว้ซ้ำกัน รหัส ID ที่เป...
 • Wiki Page: Finding Unique List with Excel Menu (th-TH)

  การใช้คำสั่ง Data > Advanced เพื่อหา Unique List เริ่มจากสั่ง Data > Advanced แล้วกาช่อง Copy to another location กำหนด List range เป็นตารางฐานข้อมูล B2:B19 ซึ่งอยู่ในแนว column เดียว (ไม่สามารถใช้หลาย column พร้อมกัน) แล้วเลือก Copy to ไปยังเซลล์ D2 ที่ต้องการคำตอบ โดยอย่าลืมกาช...
 • Wiki Page: Key questions before making Excel assignment (th-TH)

  คิดให้จบ เมื่อได้รับมอบหมายงานให้ใช้ Excel อย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดคอมพิวเตอร์สร้างตารางลงไป ผู้สร้างงานต้องคิดให้รอบคอบถึงวิธีการใช้งานและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มแรกจนจบสุดท้ายของการใช้งานว่าจะใช้กันแบบใด ไม่ใช่ว่าคิดอะไรได้ก็สร้างไปทีละเล็กทีละน้อยก่อน พอใช้ไปได้สักพักจึงพบว่างานแบบนี้ไม...
 • Wiki Page: First group of Excel tables to build (th-TH)

  ตารางกลุ่มแรกที่ต้องสร้าง การบันทึกข้อมูลจะสะดวกรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดได้มากหากสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ โดยเริ่มจากสร้างตารางฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลส่วนกลางที่ต้องนำมาใช้บ่อยๆขึ้นมาก่อน เช่น ตารางรหัสสินค้าและรายชื่อสินค้า ตารางรหัสลูกค้าและรายชื่อลูกค้า ตารางรายชื่อพน...
 • Wiki Page: Excel Transforming Database (th-TH)

  ตารางฐานข้อมูลจำแลง Excel เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานธุรกิจได้ทุกประเภทแล้วแต่ว่าผู้ใช้งานจะดัดแปลงนำ Excel ไปประยุกต์ใช้ในงานใด ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละบริษัทต้องมีโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นใช้งานอยู่แล้วเช่นโปรแกรมบัญชี โปรแกรมสินค้าคงคลัง โปรแกรมการซื้อขายสินค้า และโปรแกรมบริหารงานบุคคล หากสามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมสำเร...
 • Wiki Page: BAD habit of Excel data destroyer (th-TH)

  Excel จะมีประโยชน์ต่อเมื่อมีข้อมูลที่นำมาใช้ได้ ถ้าตีค่าประเมินราคาข้อมูลที่เก็บไว้เป็นตัวเงินได้ อาจมีค่าสูงมากกว่าราคาสินค้าที่บริษัทมีไว้ขายเสียอีก แต่มักพบว่าข้อมูลที่มีอยู่กลับนำมาใช้งานได้แค่เพียงบางส่วนหรือนำมาใช้งานไม่ได้เลย เพราะพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลจัดการทำลายข้อมูลเสียเองโดยร...
Page 1 of 4 (86 items) 1234
Can't find it? Write it!