Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: BAD habit of Excel data destroyer (th-TH)

  Excel จะมีประโยชน์ต่อเมื่อมีข้อมูลที่นำมาใช้ได้ ถ้าตีค่าประเมินราคาข้อมูลที่เก็บไว้เป็นตัวเงินได้ อาจมีค่าสูงมากกว่าราคาสินค้าที่บริษัทมีไว้ขายเสียอีก แต่มักพบว่าข้อมูลที่มีอยู่กลับนำมาใช้งานได้แค่เพียงบางส่วนหรือนำมาใช้งานไม่ได้เลย เพราะพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลจัดการทำลายข้อมูลเสียเองโดยร...
 • Wiki Page: How to build Excel file for others (th-TH)

  การสร้างแฟ้ม Excel ที่ดีต้องสร้างไว้เผื่อให้คนอื่นสามารถนำแฟ้มไปใช้หรือแก้ไขต่อได้ง่ายอีกด้วย อย่านึกแต่เพียงว่า ฉันเป็นคนใช้แฟ้มนี้อยู่คนเดียว ดังนั้นฉันจะสร้างแฟ้มอย่างไรก็ช่างฉัน เพราะในที่สุดแฟ้ม Excel ที่คุณสร้างเพื่อใช้เองในวันนี้ สุดท้ายเมื่อคุณลาออกไปก็อาจต้องกลายเป็นแฟ้มมรดกตกทอดให้เพื่อนรุ...
 • Wiki Page: Excel System Development Life Cycle (th-TH)

  กว่าจะสร้างแฟ้ม Excel ให้คนอื่นนำไปใช้งานได้ไม่ได้มีขั้นตอนต่างจากการว่าจ้างเขียนโปรแกรมเท่าใดนัก คนที่เอาง่ายเข้าว่าหรือขี้เกียจเสียแรงเสียเวลามาวิเคราะห์ระบบงานที่ใช้อยู่ มักชอบยกโปรแกรมใหม่มาให้ใช้แทนแบบนักปฏิวัติ หรือมักนำโปรแกรมที่ตนมีอยู่แล้วนำมาดัดแปลงแก้ไขเพียงเล็กๆน้อยๆแค่ข้อความหรือชื่อเฉพาะให...
 • Wiki Page: Code is the important key in Excel (th-TH)

  หลักการบันทึกข้อมูลที่ดี ไม่ว่าจะใช้โปรแกรม Excel หรือโปรแกรมฐานข้อมูลอื่นใดก็ตาม พึงหลีกเลี่ยงการพิมพ์ข้อมูลใดๆซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอาจพิมพ์ผิดพลาดมีตัวสะกดต่างไปจากเดิม ดังนั้นเมื่อต้องการนำข้อมูลใดที่เคยบันทึกไว้อยู่แล้วให้สร้างสูตรเพื่อดึงข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงโดยใช้อ้างอิงจากรหัสนั่นเอง รหัสที...
 • Wiki Page: Changing Duplicated Data to be Unique Data (th-TH)

  แม้สูตร Multiple Match จะช่วยลัดหาตัวเลขตำแหน่งรายการที่ซ้ำกันให้ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลก็ตาม แต่สูตรนี้ต้องสร้างแบบ Array ลงไปในตารางพร้อมกัน จึงค่อนข้างยากและเสี่ยงสำหรับมือใหม่ซึ่งไม่คุ้นเคยกับสูตร Array มาก่อนที่จะปรับแต่งสูตรให้เข้ากับงานของตนหากขาดพื้นฐานที่ไปที่มาว่าสูตรนี้คำนวณเลขตำแหน...
 • Wiki Page: Making useful traps in Excel input table (th-TH)

  วิธีสร้างกับดักใน Excel กับดักใน Excel เป็นประโยชน์ช่วยทำให้ทราบว่าแฟ้มงานที่สร้างขึ้นนั้นนำมาใช้งานถูกต้องตามต้องการหรือไม่ ทำให้เกิดสัญญาณเตือนขึ้นมาให้ทราบเมื่อมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ไม่ว่าเป็นแฟ้มงานที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เองหรือสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้อื่นใช้ แก้ที่ต้นตอ การนำข้อมูลที่บันท...
 • Wiki Page: Steps in creating Excel Tables (th-TH)

  ลำดับการสร้างตาราง ใครๆก็ใช้ Excel ได้ แค่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วบันทึกค่าลงไปในเซลล์ก็เรียบร้อย อยากได้หน้าตารายงานแบบใดก็เพียงสร้างตารางเลียนแบบให้เหมือน พอสั่งพิมพ์ตารางออกมาก็จะได้หน้ารายงานตามสิ่งที่เห็นบนจอ ด้วยความง่ายในการสร้างตารางใน Excel นี่เองที่ทำให้ผู้ซึ่งเพิ่งใช้ Excel ได้ไม่นาน สร...
 • Wiki Page: Truth or Fact in Excel Database (th-TH)

  แม้คนไทยอ่านหนังสือเป็นกันแทบทุกคนแต่พบว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยมาก ในปีหนึ่งอ่านกันไม่กี่บรรทัด เมื่ออยากจะเรียนรู้หรือหาคำตอบที่ตนสงสัย แทนที่จะใช้เวลาค้นคว้าหาหนังสือที่มีเรื่องราวถูกต้องมาอ่าน กลับชอบดูทีวีหรือฟังวิทยุ หรืออ่านข้อความสั้นๆบนมือถือที่เขียนส่งกันมาตามภาษาพูด จนทำให้คนไทยรุ่นใหม่เข...
 • Wiki Page: Reforming how you utilize Excel (th-TH)

  ปฏิรูปการใช้ Excel ให้ทันยุคทันสมัย ทุกวันนี้ Excel ถูกพัฒนาจนกลายเป็น Excel version 2013 ซึ่งมีคุณสมบัติดีขึ้นกว่า Excel เมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน แต่วิธีที่มนุษย์นำ Excel มาใช้ยังคงเป็นแบบเดิมๆ เช่น ยังยึดติดกับความคิดที่ว่า Pivot Table เป็นเครื่องมือยอดเยี่ยมที่ช่วยหาคำตอบได้สารพัด โดยหารู้ไม่ว...
 • Wiki Page: Basic knowledge before using Excel formula (th-TH)

  Excel เป็นโปรแกรม spreadsheet ที่ดีที่สุดในโลกได้ด้วยสาเหตุประการหนึ่งจากการที่ Excel มีสูตรสำเร็จรูป (function) มากมายกว่า 300 สูตรไว้ให้เลือกใช้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการทุกอย่างที่คนเรามี หากไม่มีสูตรสำเร็จรูปใดที่หาคำตอบได้โดยตรงก็สามารถนำสูตรหลายๆสูตรมาซ้อนกันเพื่อคำนวณหาคำตอบที่ต้องการจนได...
 • Wiki Page: Spreadsheet Control (th-TH)

  ระบบการควบคุมและใช้สเปรดชีต ระบบการควบคุมภายในซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ระบุชี้ชัดถึงการใช้สเปรดชีทหรือการใช้โปรแกรมทำงานในระดับผู้ใช้งานสุดท้าย (end-user computing : EUC) เท่าใดนัก เนื่องจากเป็นแนวทางการควบคุมตามระบบเก่าที่เขียนกันไว้ก่อนที่สเปรดชีตจะเริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น บริษัทส่วนใหญ่ยังคงม...
 • Wiki Page: Designing Spreadsheet User Interface (th-TH)

  แนวทางการออกแบบในแง่ของผู้ใช้ ปัญหาการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดได้แก่ความสับสนที่ผู้ใช้แฟ้มสเปรดชีตมีเมื่อเปิดแฟ้มขึ้นมา ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นที่ตรงไหน แยกแยะไม่ออกว่าต้องบันทึกอะไรที่ตรงไหน เมื่อใช้งานไปแล้วไม่มั่นใจว่าใช้งานถูกต้อง แม้จะใช้ VBA ควบคุมให้ทุกครั้งที่เปิดแฟ้มขึ้นมาจะเปิดชีทแสดงคำแนะนำไว...
 • Wiki Page: Excel training and becoming Excel User or Specialist (th-TH)

  แนวทางการเรียนรู้ Excel และสร้างคนเก่ง Excel คำพังเพย “เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้” เป็นคำเตือนที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันก็ยังไม่ล้าสมัย ยิ่งเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น ช่วยทำให้มนุษย์มีความสะดวกสบายมากขึ้น ยิ่งต้องนึกถึงคำพังเพยนี้ให้มากขึ้นเพื่อใช้เทคโนโลยีอย่างระมัดระวัง เช่นเดียวกับการเร...
 • Wiki Page: การคัดเลือกข้อมูลที่ดีมีลักษณะอย่างไร (th-TH)

  การคัดเลือกข้อมูลที่ดีมีลักษณะอย่างไร ถ้าคุณไม่เคยสร้างการคัดเลือกข้อมูลมาก่อน ขั้นตอนการสร้างอาจดูลึกลับและซับซ้อนพอสมควร แต่ในทางกลับกัน การคัดเลือกข้อมูลที่ดีก็จะมีลักษณะพิเศษบางอย่างเหมือนกัน และคุณสามารถเสริมสร้างคุณภาพให้กับการคัดเลือกข้อมูลของคุณได้ด้วยการให้ความสำคัญกับพื้นฐานเหล่านี้ ...
 • Wiki Page: ฉันควรทำอย่างไรถ้าการคัดเลือกข้อมูลหรือบัญชีของฉันบน Curah! ถูกระงับ (th-TH)

  ผู้ดูแลระบบ Curah! จะตรวจทานคำติชมของการคัดเลือกข้อมูลแต่ละรายการ รวมไปถึงกลุ่มการคัดเลือกข้อมูลของผู้คัดเลือกข้อมูลรายใดรายหนึ่งด้วย การตรวจทานเหล่านั้นอาจนำไปสู่การระงับการคัดเลือกข้อมูลหรือกลุ่มการคัดเลือกข้อมูลได้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ผู้ดูแลระบบอาจระงับบัญชีของผู้คัดเลือกข้อมูลได้ด...
 • Wiki Page: Curah! คืออะไร และฉันจะเริ่มต้นใช้งานได้อย่างไร (th-TH)

  Curah! เป็นวิธีง่ายๆ และสนุกสนานในการช่วยให้คนอื่นๆ ค้นหาข้อมูลที่ยอดเยี่ยมบนอินเทอร์เน็ต บริการการคัดเลือกนี้จะช่วยให้คุณแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับผู้อื่น รวบรวมแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ แม่นยำ และเชื่อถือได้อย่างแท้จริง รวมไปถึงการเพิ่มหมายเหตุและคำแนะนำของคุณเอง Curah! มีจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงค...
 • Wiki Page: Finding Duplicated Data with Multiple Match Formula (th-TH)

  สูตร VLookup และสูตร Match มีจุดอ่อนตรงที่สูตรเหล่านี้จะทำงานกับข้อมูลที่ไม่ซ้ำเท่านั้น หากนำไปใช้กับตารางที่มีข้อมูลซ้ำจะให้คำตอบของข้อมูลรายการแรกที่ซ้ำกัน ส่วนคำสั่ง Data > Advanced หรือ Filter จะทำงานต่อเมื่อถูกสั่งใหม่เป็นครั้งๆไป ดังนั้นหากต้องการแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่ซ้ำกันในทันทีที่มีการเปล...
 • Wiki Page: Excel Transforming Database (th-TH)

  ตารางฐานข้อมูลจำแลง Excel เป็นโปรแกรมที่ใช้ในงานธุรกิจได้ทุกประเภทแล้วแต่ว่าผู้ใช้งานจะดัดแปลงนำ Excel ไปประยุกต์ใช้ในงานใด ซึ่งโดยทั่วไปแต่ละบริษัทต้องมีโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นใช้งานอยู่แล้วเช่นโปรแกรมบัญชี โปรแกรมสินค้าคงคลัง โปรแกรมการซื้อขายสินค้า และโปรแกรมบริหารงานบุคคล หากสามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมสำเร...
 • Wiki Page: Step By Step วิธีการติดตั้ง และปรับแต่ง Windows Deployment Services Role (th-TH)

  Step By Step วิธีการติดตั้งและปรับแต่ง Windows Deployment Services Role อ้างอิงจากการทำความรู้จัก WDS Role ในบทความที่แล้ว http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/3847.aspx ในบทความนี้เสนอขั้นตอนการติดตั้ง Windows Deployment Services และ Review การปรับแต่งค่าต่าง ๆ เบื้องต...
 • Wiki Page: จะใช้เซลล์ใดเป็นเซลล์แรก (First Cell for Excel Data) (th-TH)

  แทนที่จะใช้เซลล์ A1 เป็นเซลล์แรก ขอแนะนำให้เว้น Row 1 และ Column A ให้ว่างไว้ โดยให้ใช้เซลล์ B2 เป็นเซลล์แรก ลองดูภาพตารางต่อไปนี้ ตามภาพตารางด้านขวา ประโยชน์ของการใช้เซลล์ B2 เป็นเซลล์แรก จะช่วยทำให้เห็นได้ชัดเจนว่าขอบด้านบนและขอบด้านซ้ายของตารางถูกตีเส้นกรอบไว้แล้ว และยังดูไม่อึดอัด สามารถปรับความส...
 • Wiki Page: 3 Easy ways to change Excel Worksheet Linkings (th-TH)

  สูตรลิงค์ข้ามชีท เช่น =Sheet1!B3 ซึ่งดึงข้อมูลมาจากเซลล์ B3 ของชีทชื่อ Sheet1 แม้ตำแหน่งเซลล์ B3 จะสามารถแก้ไขให้เป็น Absolute $B$3 หรือ Relative B3 หรือ $B3 หรือ B$3 เพื่อช่วยควบคุมตำแหน่งเซลล์ต้นทางให้มีตำแหน่ง B3 คงเดิมหรือจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งมาจากเซลล์อื่นเมื่อมีการ copy สูตรไปวางที่เซลล์อื่นได้ก...
 • Wiki Page: Managing Excel database file size and speed (th-TH)

  ความอ้วนอุ้ยอ้ายที่มาจากตารางฐานข้อมูล ผู้ใช้ Excel ควรลองสร้างแฟ้มที่มีตารางขนาดใหญ่ เพื่อบันทึกค่าลงไปในตารางแล้วจัดเก็บแฟ้มเพื่อตรวจสอบขนาดของแฟ้มว่ามีขนาดแตกต่างกันอย่างไร เริ่มจากกดปุ่ม F5 เพื่อเลือกพื้นที่เซลล์ตั้งแต่ A1:Z10000 (หรือขนาดตารางอื่นๆตามใจ) จากนั้นทดลองพิมพ์เลข 1 แล้วกดปุ่ม Ctrl...
 • Wiki Page: Keys for using new sheet or new workbook for Excel database (th-TH)

  แม้ตารางฐานข้อมูลเป็นข้อมูลส่วนแรกที่ต้องสร้างลงไปในแฟ้มก็ตาม แต่ตารางที่ต้องคิดถึงก่อนคือตารางรายงานว่าต้องการแสดงคำตอบออกมาแบบใดและตารางคำนวณซึ่งต้องหาทางสร้างสูตรคำนวณให้ง่ายและสะดวกในการย้อนกลับมาแก้ไข ดังนั้นจึงต้องออกแบบตารางฐานข้อมูลให้สอดคล้องกับตารางส่วนอื่นๆเพื่อช่วยทำให้ไม่ต้องใช้สูตรยากๆในการด...
 • Wiki Page: Flat data table for management users (th-TH)

  จะแยกหรือรวมตารางฐานข้อมูล การออกแบบตารางฐานข้อมูลใน Excel ไม่ได้ต่างจากการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลอื่น หากต้องการลดความซ้ำซ้อนของการกรอกข้อมูลและช่วยทำให้แฟ้มมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต้องรู้จักการออกแบบตารางฐานข้อมูลแบบ Relational โดยแยกบันทึกข้อมูลออกเป็นตารางที่บันทึกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช...
 • Wiki Page: First group of Excel tables to build (th-TH)

  ตารางกลุ่มแรกที่ต้องสร้าง การบันทึกข้อมูลจะสะดวกรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดได้มากหากสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ โดยเริ่มจากสร้างตารางฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลส่วนกลางที่ต้องนำมาใช้บ่อยๆขึ้นมาก่อน เช่น ตารางรหัสสินค้าและรายชื่อสินค้า ตารางรหัสลูกค้าและรายชื่อลูกค้า ตารางรายชื่อพน...
Page 1 of 4 (89 items) 1234
Can't find it? Write it!