Browse by Tags

Tagged Content List
 • Wiki Page: It's a must in Excel (Part III) (th-TH)

  กลยุทธการสร้างสูตรที่ดี การสร้างสูตรที่ดีมิได้ขึ้นกับว่าสูตรนั้นต้องใช้งานได้ยืดหยุ่นเท่านั้น หากยังต้องส่งผลทำให้ผู้ใช้ Excel เกิดความรู้สึกสบายใจที่จะใช้ Excel อีกด้วย ไม่ใช่ว่าพอเปิดแฟ้มขึ้นมาแล้วกลับไล่ที่ไปที่มาของการคำนวณไม่ได้ หรือพอเห็นสูตรยากยาวๆก็เกิดความหวั่นเกรงขึ้นมา ไม่รู้ว่าจะแกะส...
 • Wiki Page: It's a must in Excel (Part I) (th-TH)

  ตั้งแต่ผมเป็นวิทยากรสอน Excel ไม่เคยกล่าวอ้างถึงหลักสูตรที่ผมจัดอบรมหลักสูตรใดว่าเป็นหลักสูตรขั้นสูง ทั้งนี้เพราะผมพบว่า Excel ขั้นสูงไม่มีหรอก จะเป็นขั้นต้น ขั้นกลาง ขั้นสูงนั้นขึ้นกับโจทย์ต่างหาก ถ้าเป็นโจทย์ที่ยากแสนยากแต่ผู้ใช้ Excel สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆ นั่นแหละจึงถือว่าเป็นขั้นสูง แต่ถ้าโจทย...
 • Wiki Page: It's a must in Excel (Part II) (th-TH)

  หนึ่งสมอง สองมือ Excel จะเป็นโปรแกรมบวกเลขธรรมดาหรือใช้ได้กับงานสารพัดขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้ใช้ หากคิดแต่เพียงว่าใช้ได้แค่บวกเลข Excel ก็จะเป็นได้แค่นั้น ซึ่งเท่าที่ผมใช้ Excel มานับสิบปี มีหลายครั้งเหมือนกันที่พูดออกไปว่า Excel ใช้ไม่ได้หรอก แต่พอมีประสบการณ์มากขึ้นก็พบวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เคยค...
 • Wiki Page: What you can do but not good. What is right but you should not do in Excel. (th-TH)

  การใช้ Excel มิได้มีความแตกต่างจากการใช้ชีวิตในสังคมไทยยุคปัจจุบันเท่าใดนัก ทุกวันนี้คนไทยเราใช้ความอิสระเสรีกันแทบไม่มีขอบเขต อยากทำอะไรก็ทำโดยไม่คำนึงถึงกฏกติกากฎหมายบ้านเมือง พอเห็นคนอื่นทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ได้โดยตำรวจไม่จับ ก้อมักจะทำผิดตามกันไปจนกลายเป็นเสียงส่วนใหญ่ กลายเป็นสภาพสังคมที่ตกต่ำลงไปท...
 • Wiki Page: การแก้ไขปัญหา netdom.exe จาก Windows 2008 R2 ไปยัง Windows 7 แล้ว Access Denied. (th-TH)

  ปัญหาการใช้ Netdom.exe แล้วเกิด Access Denied. ผู้ดูแลระบบที่ต้องการลดภาระงานในการ Join Computer เข้าสู่ระบบ Domain มักจะนิยมใช้คำสั่ง Netdom.exe จาก Active Directory Server เพื่อสั่งให้เครื่อง Client ปลายทาง ทำการ Join เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ และมันสามารถใช้ได้ดีกับเครื่อง Client ที่ติดตั้ง Windows...
 • Wiki Page: thai (th-TH)

  อยากได้ตัวอับเป็นภาษาไทยบ้างคับ thai
 • Wiki Page: Dynamic Chart (Part I) (th-TH)

  กราฟของ Excel แตกต่างจากกราฟของโปรแกรมอื่น เนื่องจากกราฟของ Excel สร้างขึ้นโดยใช้สูตร แม้โดยทั่วไปเมื่อเปลี่ยนแปลงค่าในตารางจะส่งผลทำให้กราฟเปลี่ยนแปลงตาม แต่กราฟของ Excel มีความสามารถเหนือกว่านั้น หากปรับสูตรของกราฟให้ตัวสูตรเองมีความยืดหยุ่น สามารถเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งอ้างอิงจากตาราง หรือเป็นสูตรซ...
 • Wiki Page: Dynamic Chart (Part III) (th-TH)

  Published on 28 May 2012 14:12 เริ่มจากตั้งชื่อ Formula Name ต่อไปนี้ Radius เป็นรัศมีของวงกลม กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 100 CircPoint เป็นมุม มีค่าเท่ากับ เลข 1-360 ={1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;...
 • Wiki Page: Dynamic Chart (Part II) (th-TH)

  โดยทั่วไปเส้นกราฟจะเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลในตาราง ซึ่งวิธีนี้เส้นกราฟย่อมมีความยาวคงที่ตามขนาดตารางต้นทางที่ใช้เป็นฐานข้อมูลที่นำไปใช้สร้างกราฟ เช่น สูตร =SERIES(Sheet1!$C$2,Sheet1!$B$3:$B$8,Sheet1!$C$3:$C$8,1) จำกัดขอบเขตของข้อมูลที่นำไปใช้ว่าต้องมาจากพื้นที่จากเซลล์ B3:B8 และ C3:C8 เท...
 • Wiki Page: Dynamic Chart (Part IV) (th-TH)

  แม้ Dynamic Chart ที่ใช้สูตร Offset จะช่วยยืดหดเส้นกราฟได้ตามต้องการแล้วก็ตาม หากส่วนอื่นๆที่แสดงบนกราฟ เช่น คำอธิบายตามพิกัดหรือแกน หรือคำอธิบายอื่นๆในหน้ากราฟ ยังคงแสดงค่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย กราฟที่ว่า Dynamic ก็ยังเรียกได้ไม่เต็มปากว่า Dynamic เคล็ดลับในการปรับแต่งกราฟให้สามารถลิงค...
 • Wiki Page: Finding Excel Function (th-TH)

  เมื่อเจอปัญหาในงาน ให้ค่อยๆวิเคราะห์ปัญหาทีละขั้นตอน แบ่งปัญหาแยกออกเป็นขั้นๆ ตามลำดับการคำนวณ ตามลำดับการตัดสินใจ ควรลองสร้างแนวทางแต่ละขั้นลงบนกระดาษก่อน เพื่อจัดลำดับการส่งค่าไปทีละขั้นให้ถูกต้อง แล้วลองใช้มือ ใช้เครื่องคิดเลข คิดคำนวณอย่างคร่าวๆก่อนว่า จะใช้สูตรคำนวณอย่างไร และได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเท...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part IV) (th-TH)

  วิธีใช้สูตรซ้อนสูตรกำหนดขอบเขตตารางแบบยืดหยุ่น (Dynamic Range) การใช้ Text เพื่อกำหนดตำแหน่งอ้างอิงโดยใช้สูตร =Cell(“Address”,cell) ข้างต้น ช่วยทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบขอบเขตตารางว่าอยู่ในตารางช่วงใด ซึ่งในการคำนวณหากไม่มีความจำเป็นต้องแสดงตำแหน่งอ้างอิงออกมาให้ทราบ จะสามารถลัดขั้นตอนการคำนวณให...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part III) (th-TH)

  วิธีใช้ Text กำหนดขอบเขตตารางแบบยืดหยุ่น (Dynamic Range) แม้สูตร Offset จะช่วยกำหนดขอบเขตตารางให้อัตโนมัติก็ตาม แต่ขอบเขตที่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลหรือจำนวนรายการที่บันทึกไว้ ซึ่งในบางกรณีอาจไม่ตรงกับความต้องการ บางครั้งผู้ใช้งานอาจต้องการกำหนดขอบเขตตารางให้แปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขพิเศษ จากภาพน...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part II) (th-TH)

  วิธีใช้สูตร Index กำหนดขอบเขตตาราง สูตร Index เป็นสูตรทำหน้าที่ดึงค่าออกมาจากตารางที่กำหนดตามตำแหน่ง row และ column ที่ต้องการ เช่น ตามภาพตัวอย่างต่อไปนี้ =Index(Class1,3,2) จะดึงชื่อ c ออกมาให้เพราะอยู่ในตำแหน่ง row ที่ 3 ตัดกับ column ที่ 2 ภายในพื้นที่ตารางชื่อ Class1 หรือถ้าไม่ต้องการกำหนดตำแหน...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Range (Part I) (th-TH)

  วิธีใช้ Table กำหนดขอบเขตตารางโดยอัตโนมัติ ตามปกติเมื่อสร้างสูตรอ้างอิงกับตำแหน่งเซลล์หรือตำแหน่งตาราง จากนั้นเมื่อมีการย้ายหรือ Insert/Delete ทำให้เซลล์หรือตารางนั้นเปลี่ยนตำแหน่งหรือมีขนาดพื้นที่ต่างไปจากเดิม จะพบว่าตำแหน่งอ้างอิงที่กำหนดไว้ในสูตรมีการปรับตำแหน่งตามให้เอง แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจำนวนรายการของข...
 • Wiki Page: Excel Dynamic Cell (th-TH)

  งานที่สร้างขึ้นด้วย Excel ไม่ได้ใช้ตำแหน่งอ้างอิง (Reference) เพื่อใช้ในสูตรคำนวณแต่เพียงอย่างเดียว ตำแหน่งอ้างอิงยังถูกเรียกใช้ในคำสั่ง Conditional Formatting, Data Validation, Advanced Filter, Pivot Table, หรือในคำสั่งอื่นๆ แม้แต่ในรหัส Visual Basic for Applications (VBA) ซึ่งโดยทั่วไปเมื่อมีการ Insert...
 • Wiki Page: Designing Share Component in Excel (th-TH)

  ในการออกแบบพื้นที่ส่วนต่างๆของตาราง Excel พื้นที่ส่วนหนึ่งที่ต้องกันแยกออกมาจากส่วนอื่นๆคือส่วนที่เป็นของกลาง เพราะหากนำของกลางไปใช้ร่วมกับของส่วนตัว ย่อมทำให้สูญเสียของกลางที่ควรเปิดให้นำมาใช้ร่วมกันเป็นสาธารณประโยชน์ ของกลางในแง่ของ Input ได้แก่ เซลล์รับค่าตัวแปรที่ต้องนำมาใช้ในการคำนวณ ซึ่งอาจเป...
 • Wiki Page: Control Excel 2010 Security Warning for File Linking (th-TH)

  แม้ว่าขนาดตารางในชีทของ Excel 2010 มีจำนวน 1,048,576 rows และ 16,384 columns ช่วยรองรับกับข้อมูลจำนวนมหาศาลมากขึ้นกว่า Excel รุ่นก่อนก็ตาม แต่มิได้ทำให้วิธีบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องต่างไปจากที่ควร กล่าวคือ ในแฟ้มหนึ่งๆควรเลือกบันทึกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้งานเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกันในชีทเดียวก...
 • Wiki Page: How to find data from unorganized table in Excel (th-TH)

  ข้อมูลที่ลอกมาจากระบบอื่นที่ไม่ใช่ Excel มักมีโครงสร้างข้อมูลซึ่งไม่ได้เป็นฐานข้อมูลที่ดี โดยเฉพาะข้อมูลที่ export ออกมาจากรายงานทางบัญชีหรือการผลิต อาจมีตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการคำตอบวางไว้ในแนวเยื้องกับค่าที่ใช้หา สูตร VLookup สามารถใช้ค้นหาค่าคำตอบที่อยู่ในแนวเดียวกันกับค่าที่ใช้หาเท่านั้น หากคำตอบท...
 • Wiki Page: Using Excel VLookup Function (th-TH)

  แม้การใช้คำสั่ง Data > Sort และ Data > Filter สามารถช่วยค้นหาข้อมูลที่ต้องการมาแสดงได้ง่าย ถ้าใช้คำสั่ง Sort ย่อมส่งผลทำให้ลำดับรายการของข้อมูลเดิมเปลี่ยนไป ต่างจากการสั่ง Filter ซึ่งไม่กระทบกับลำดับข้อมูลที่เก็บไว้แต่อย่างใด ดังนั้นการใช้ Filter จึงเหมาะกว่าการสั่ง Sort แต่โปรดสังเกตว่าผลจากการใช...
 • Wiki Page: How to control inputting sequence in Excel (th-TH)

  ผู้ใช้ Excel ที่ชอบการเลื่อน Cursor ลงเมื่อกดปุ่ม Enter มักรู้สึกอึดอัดเมื่อเปลี่ยนระบบให้ Cursor ยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเดิม บางคนถึงกับยกเหตุผลต่างๆนานามาโต้กลับมาว่าระบบเดิมที่ Excel เตรียมมาให้นั้นดีอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ Excel ที่ทำกันจนชินติดเป็นนิสัย แต่ถ้าทราบเพิ...
 • Wiki Page: How to write Excel Achievement in your Resume (th-TH)

  สมัยที่กำลังคิดอยากย้ายงานจากธนาคารไทยพาณิชย์ มีเหตุการณ์ในการสมัครงานครั้งหนึ่งที่ประทับใจ เป็นความภาคภูมิใจของตัวผมเองเป็นอย่างมาก ตอนนั้นผมส่งใบสมัครงานให้กับบริษัทคอลเกตปาล์มโอลีฟ ในวันสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้หยิบใบสมัครของผมขึ้นมาชี้ให้ดูข้อความของหัวหน้าที่เป็นฝรั่งเขียนเอาไว้แล้วบอกกับผมว...
 • Wiki Page: Think twice before using Excel VBA (th-TH)

  ผู้ใช้ Excel ส่วนมากมักคิดว่า อะไรก็ตาม ปัญหาใดก็ตามที่คิดไม่ออก หาทางใช้ Excel แบบธรรมดาไม่ได้ ต้องใช้ Excel VBA ช่วยหาคำตอบได้แน่ เชื่อกันว่า Excel VBA ต้องเป็นทางออกสุดท้าย แต่แล้วพอใช้ Excel VBA ได้สักพัก กลับพบว่าวิธีการที่ตนเลือกใช้ กลายเป็นปัญหาต่อเนื่องไม่รู้จบ ครั้นจะคิดถอยหลัง จะเลิกใช้ Excel...
 • Wiki Page: Easy steps for learning Excel VBA (th-TH)

  ข้อจำกัดเรื่องเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคนที่วุ่นอยู่กับงาน ทำงานตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยไปจนถึงค่ำ กลับบ้านแล้วยังเอางานติดตัวกลับไปทำต่อเสียอีก ไหนจะต้องแบ่งเวลาไปประชุมในตอนกลางวัน เขียนรายงานในตอนกลางคืน นานๆที่จะได้ใช้เวลาช่วงเสาร์อาทิตย์ไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว โอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีน้อยมาก...
 • Wiki Page: Excel special inputting tools (th-TH)

  แทนที่จะต้องเสียเวลาย้อนกลับมาตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้ Excel ได้จัดเตรียมเครื่องมือพิเศษไว้หลายอย่างสำหรับช่วยในการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามต้องการและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลให้น้อยที่สุด เช่น Data Validation, AutoComplete, Pick from List, Custom List, และ Form Data Validation...
Page 3 of 4 (89 items) 1234
Can't find it? Write it!