locked
Exchange - seznam odeslaných emailů RRS feed

 • Dotaz

 • dobrý den. Máme Exchange 2007. Existuje, prosím, možnost zobrazit na serveru (formou reportu, logu atp. ) seznam odeslaných emailů tímto serverem za nějaké časové období? Popřípadě vyhledávání u jednotlivých uživatelů? Děkuji
  pondělí 16. září 2013 11:31

Odpovědi

Všechny reakce

 • Určitě ano. Možná bude výhodné použít tracking logy a report udělat přes Log Parser Studio nebo PowerShell.

  How to Search Message Tracking Logs:
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb124926(EXCHG.80).aspx

  Log Parser Studio:
  http://gallery.technet.microsoft.com/Log-Parser-Studio-cd458765

  PowerShell example:

  Get-TransportServer -Identity mujserver | Get-MessageTrackingLog -ResultSize unlimited -Start 09/15/2013 -End 09/16/2013 | where-object {$_.Sender -like "*mojedomena.cz*"} | sort-object -property MessageId -Unique | select Sender,Timestamp,TotalBytes,@{Name=’Recipients’;Expression={[string]::join(";", ($_.Recipients))}} | Export-Csv -Delimiter "," -Encoding unicode -NoTypeInformation -Path "C:\mujreport.csv"

  pondělí 16. září 2013 18:18
 • Dobrý den, děkuji za pomoc.
  úterý 17. září 2013 10:41