none
služba replikace souborů WIN 2003 Server SP2 RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den,
  nemůžu se zbavit hlášení ze zdroje NtFrs ID:13508 a teďka mi to už hlasí chybu ID:13568

  ID:13508

  Služba replikace souborů (FRS) má potíže při povolování replikace z SIG-SERVER do NSERVER pro c:\windows\sysvol\domain s použitím názvu DNS sig-server.sigtrading.cz. Služba bude akci zkoušet znovu.

  Toto upozornění mohlo být zobrazeno z jednoho z následujících důvodů.

   

  [1] Služba FRS nemůže z tohoto počítače správně přeložit název DNS sig-server.sigtrading.cz.

  [2] Služba FRS není na sig-server.sigtrading.cz spuštěna.

  [3] Informace o topologii v adresáři Active Directory nebyly dosud replikovány do všech řadičů domén.


  ID:13568

  Služba replikace souborů zjistila, že sada replik DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE) je ve stavu JRNL_WRAP_ERROR.

   

  Název sady replik: DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)

  Kořenová cesta repliky: "c:\windows\sysvol\domain"

  Kořenový svazek repliky: "\\.\C:"

  Sada replik se dostane do stavu JRNL_WRAP_ERROR, jestliže při pokusu o čtení není nalezen záznam deníku USN systému souborů NTFS. To může být způsobeno jedním z z následujících důvodů.

   

  [1] Svazek \\.\C: byl zformátován.

  [2] Deník USN systému souborů NTFS na svazku \\.\C: byl odstraněn.

  [3] Deník USN systému souborů NTFS na svazku \\.\C: byl zkrácen. Program Chkdsk může deník zkrátit, pokud zjistí na jeho konci poškozené položky.

  [4] Služba replikace souborů nebyla na tomto počítači dlouho spuštěna.

   

  Nemůžete mi někdo říct, jak se toho mám zbavit ....

  středa 9. prosince 2009 12:32

Odpovědi

Všechny reakce