none
Windows Server 2016 - občasné pády

  Dotaz

 • Ahoj TechNeťáci, 

  řeším prolém s OS Windows Server 2016, kde mi běží IS pro celou firmu. Na serveru běží SQL, sdílený disk pro klienta IS nic víc. Běží to na železe - DELL PowerEDGE R430 - všechny updaty od DELL mám nainstalované.

  Hlavní problém je v tom, že po 2-3 dnech náhodně se mi server restartuje bez důvodu / příkazu. Přes den je zde aktivita velká 15 lidí a více. Server nikdy nespadl. Začal mi to dělat až po instalaci 2x licencí zakoupených od MS k RDP. Dříve jsem měl problém s licenčním serverem, kdy mi to padalo po 10 minutách. Až jsem nastavil vše dle "konfigurátoru", kde byly chyby tak se to rozjelo.

  Pokud se podívám do prohlížeče události, tak se před Kritickou chybou stane toto:

  Zasílám výpis od Chyb až po Kritickou událost. Také memory.DMP, který má bohužel 1,67 GB.

  1.) Události - http://www.uschovna.cz/zasilka/GJRKC8UE4LZHRU48-FDN/ (31 KB)

  2.) memory.DMP - http://www.uschovna.cz/zasilka/GJC5AT7KNBV4LIW8-WT8/  (1,67 GB)

  Systeminfo:

  Host Name:                 SERVERIM
  OS Name:                   Microsoft Windows Server 2016 Standard
  OS Version:                10.0.14393 N/A Build 14393
  OS Manufacturer:           Microsoft Corporation
  OS Configuration:          Standalone Server
  OS Build Type:             Multiprocessor Free
  Registered Owner:          U§ivatel syst‚mu Windows
  Registered Organization:   
  Product ID:                Neudáno
  Original Install Date:     18.06.2018, 17:48:08
  System Boot Time:          08.11.2018, 4:24:03
  System Manufacturer:       Dell Inc.
  System Model:              PowerEdge R430
  System Type:               x64-based PC
  Processor(s):              2 Processor(s) Installed.
                             [01]: Intel64 Family 6 Model 63 Stepping 2 GenuineIntel ~2397 Mhz
                             [02]: Intel64 Family 6 Model 63 Stepping 2 GenuineIntel ~2397 Mhz
  BIOS Version:              Dell Inc. 2.8.0, 23.05.2018
  Windows Directory:         C:\Windows
  System Directory:          C:\Windows\system32
  Boot Device:               \Device\HarddiskVolume3
  System Locale:             cs;¬eçtina
  Input Locale:              cs;¬eçtina
  Time Zone:                 (UTC+01:00) Praha, Bratislava, Budapeçś, BŘlehrad, Lublaĺ
  Total Physical Memory:     65˙314 MB
  Available Physical Memory: 58˙124 MB
  Virtual Memory: Max Size:  75˙042 MB
  Virtual Memory: Available: 64˙815 MB
  Virtual Memory: In Use:    10˙227 MB
  Page File Location(s):     C:\pagefile.sys
  Domain:                    WORKGROUP
  Logon Server:              \\SERVERIM
  Hotfix(s):                 1 Hotfix(s) Installed.
                             [01]: KB3192137
  Network Card(s):           5 NIC(s) Installed.
                             [01]: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
                                   Connection Name: NIC2
                                   Status:          Media disconnected
                             [02]: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
                                   Connection Name: NIC4
                                   Status:          Media disconnected
                             [03]: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
                                   Connection Name: NIC3
                                   Status:          Media disconnected
                             [04]: Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
                                   Connection Name: NIC1
                                   DHCP Enabled:    No
                                   IP address(es)
                             [05]: Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
                                   Connection Name: vEthernet (Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet #4 - Virtual Switch)
                                   DHCP Enabled:    No
                                   IP address(es)
                                   [01]: 192.168.0.4
                                   [02]: fe80::94ff:db92:5322:e134
  Hyper-V Requirements:      A hypervisor has been detected. Features required for Hyper-V will not be displayed.

  Výpis z memory.DMP:

  Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.17763.1 AMD64
  Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.


  Loading Dump File [C:\Users\Benjamin Caha\Downloads\MEMORY.DMP]
  Kernel Bitmap Dump File: Kernel address space is available, User address space may not be available.

  Symbol search path is: srv*
  Executable search path is: 
  Windows 10 Kernel Version 14393 MP (32 procs) Free x64
  Product: Server, suite: Enterprise TerminalServer
  Built by: 14393.0.amd64fre.rs1_release.160715-1616
  Machine Name:
  Kernel base = 0xfffff803`cb407000 PsLoadedModuleList = 0xfffff803`cb70c060
  Debug session time: Thu Nov  8 04:21:21.619 2018 (UTC + 1:00)
  System Uptime: 0 days 3:20:59.359
  Loading Kernel Symbols
  ...............................................................
  ................................................................
  ......................................
  Loading User Symbols

  Loading unloaded module list
  ......................
  *******************************************************************************
  *                                                                             *
  *                        Bugcheck Analysis                                    *
  *                                                                             *
  *******************************************************************************

  Use !analyze -v to get detailed debugging information.

  BugCheck 50, {ffffc78c9f9e0000, 2, fffff800153128b0, 0}

  Probably caused by : srv.sys ( srv!SrvOs2FeaToNt+48 )

  Followup:     MachineOwner
  ---------

  14: kd> !analyze -v
  *******************************************************************************
  *                                                                             *
  *                        Bugcheck Analysis                                    *
  *                                                                             *
  *******************************************************************************

  PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
  Invalid system memory was referenced.  This cannot be protected by try-except.
  Typically the address is just plain bad or it is pointing at freed memory.
  Arguments:
  Arg1: ffffc78c9f9e0000, memory referenced.
  Arg2: 0000000000000002, value 0 = read operation, 1 = write operation.
  Arg3: fffff800153128b0, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
  address.
  Arg4: 0000000000000000, (reserved)

  Debugging Details:
  ------------------


  KEY_VALUES_STRING: 1


  STACKHASH_ANALYSIS: 1

  TIMELINE_ANALYSIS: 1


  DUMP_CLASS: 1

  DUMP_QUALIFIER: 401

  BUILD_VERSION_STRING:  14393.0.amd64fre.rs1_release.160715-1616

  SYSTEM_MANUFACTURER:  Dell Inc.

  SYSTEM_PRODUCT_NAME:  PowerEdge R430

  SYSTEM_SKU:  SKU=NotProvided;ModelName=PowerEdge R430

  BIOS_VENDOR:  Dell Inc.

  BIOS_VERSION:  2.8.0

  BIOS_DATE:  05/23/2018

  BASEBOARD_MANUFACTURER:  Dell Inc.

  BASEBOARD_PRODUCT:  0CN7X8

  BASEBOARD_VERSION:  A05

  DUMP_TYPE:  1

  BUGCHECK_P1: ffffc78c9f9e0000

  BUGCHECK_P2: 2

  BUGCHECK_P3: fffff800153128b0

  BUGCHECK_P4: 0

  READ_ADDRESS:  ffffc78c9f9e0000 Nonpaged pool

  FAULTING_IP: 
  srv!SrvOs2FeaToNt+48
  fffff800`153128b0 c60300          mov     byte ptr [rbx],0

  MM_INTERNAL_CODE:  0

  IMAGE_NAME:  srv.sys

  DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  57899ad8

  MODULE_NAME: srv

  FAULTING_MODULE: fffff800152c0000 srv

  CPU_COUNT: 20

  CPU_MHZ: 95d

  CPU_VENDOR:  GenuineIntel

  CPU_FAMILY: 6

  CPU_MODEL: 3f

  CPU_STEPPING: 2

  CPU_MICROCODE: 6,3f,2,0 (F,M,S,R)  SIG: 3D'00000000 (cache) 3D'00000000 (init)

  DEFAULT_BUCKET_ID:  WIN8_DRIVER_FAULT

  BUGCHECK_STR:  AV

  PROCESS_NAME:  System

  CURRENT_IRQL:  2

  ANALYSIS_SESSION_HOST:  DESKTOP-CDFP5F3

  ANALYSIS_SESSION_TIME:  11-08-2018 10:28:39.0691

  ANALYSIS_VERSION: 10.0.17763.1 amd64fre

  TRAP_FRAME:  ffff8780355c66e0 -- (.trap 0xffff8780355c66e0)
  NOTE: The trap frame does not contain all registers.
  Some register values may be zeroed or incorrect.
  rax=0000000000000000 rbx=0000000000000000 rcx=ffffc78c9f9e0000
  rdx=ffffb60f180ed09a rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
  rip=fffff800153128b0 rsp=ffff8780355c6870 rbp=ffffb60f180ed095
   r8=0000000000000000  r9=0000000000000000 r10=0000000000010000
  r11=ffffc78c9f9e0000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
  r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
  iopl=0         nv up ei ng nz na po nc
  srv!SrvOs2FeaToNt+0x48:
  fffff800`153128b0 c60300          mov     byte ptr [rbx],0 ds:00000000`00000000=??
  Resetting default scope

  LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff803cb5691af to fffff803cb550f90

  STACK_TEXT:  
  ffff8780`355c63e8 fffff803`cb5691af : 00000000`00000050 ffffc78c`9f9e0000 00000000`00000002 ffff8780`355c66e0 : nt!KeBugCheckEx
  ffff8780`355c63f0 fffff803`cb47e72a : 00000000`00000002 00000000`00000000 ffff8780`355c66e0 ffff8780`31e25d60 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x8fef
  ffff8780`355c64e0 fffff803`cb55a5fc : ffff83db`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!MmAccessFault+0x9ca
  ffff8780`355c66e0 fffff800`153128b0 : 0000117d`6264534c 00000000`00000018 ffff8780`355c6998 ffff8780`355c6990 : nt!KiPageFault+0x13c
  ffff8780`355c6870 fffff800`153127f9 : ffffb60f`180ed095 ffffc78c`9f9dfff8 7979326b`71496a61 ffffb60f`180ed138 : srv!SrvOs2FeaToNt+0x48
  ffff8780`355c68a0 fffff800`15333ec3 : ffffc78c`a2c6c010 00000000`00000000 ffffb60f`180dd010 ffffc78c`a1aac940 : srv!SrvOs2FeaListToNt+0x125
  ffff8780`355c68f0 fffff800`1533ceae : 00000000`00000000 fffff800`00010fe8 ffffc78c`9f9cf010 ffffc78c`a2c6c010 : srv!SrvSmbOpen2+0xc3
  ffff8780`355c6990 fffff800`1534006b : ffffc78c`9c9e1240 ffffb60f`180dd010 00000000`00000002 00000000`00001000 : srv!ExecuteTransaction+0x1be
  ffff8780`355c69d0 fffff800`152cda4e : fffff800`00000000 00000000`00000000 ffffc78c`00000035 00000000`0000f3d0 : srv!SrvSmbTransactionSecondary+0x40b
  ffff8780`355c6a70 fffff800`152cdc24 : ffffc78c`a2c6c010 00000000`00000000 ffffc78c`a2c6ca80 fffff800`152d8000 : srv!SrvProcessSmb+0x236
  ffff8780`355c6af0 fffff800`1530ca36 : ffffc78c`a2aeb020 ffffc78c`a2c6c020 00000000`00000000 ffffc78c`a2c6c020 : srv!SrvRestartReceive+0x114
  ffff8780`355c6b30 fffff803`cb938908 : ffffb60f`10c4d380 ffffc78c`9c2ab5c0 ffffc78c`a1aac800 00000000`00000080 : srv! ?? ::NNGAKEGL::`string'+0x3526
  ffff8780`355c6bb0 fffff803`cb4a34bd : 68746957`6e65704f 00010014`7473694c 00680053`fffffff0 0025006c`006c0065 : nt!IopThreadStart+0x34
  ffff8780`355c6c10 fffff803`cb556456 : ffff8780`31723180 ffffc78c`a1aac800 fffff803`cb4a347c 0000000a`0000001e : nt!PspSystemThreadStartup+0x41
  ffff8780`355c6c60 00000000`00000000 : ffff8780`355c7000 ffff8780`355c1000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16


  THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC:  4037e4b1c59b59cefc68ec3809863292699dcde2

  THREAD_SHA1_HASH_MOD_FUNC_OFFSET:  df2d141f790c56f100c1a75670672ec6437b2da0

  THREAD_SHA1_HASH_MOD:  8f10e91895468b5b2a56df2106350f23f731e5ce

  FOLLOWUP_IP: 
  srv!SrvOs2FeaToNt+48
  fffff800`153128b0 c60300          mov     byte ptr [rbx],0

  FAULT_INSTR_CODE:  480003c6

  SYMBOL_STACK_INDEX:  4

  SYMBOL_NAME:  srv!SrvOs2FeaToNt+48

  FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner

  STACK_COMMAND:  .thread ; .cxr ; kb

  BUCKET_ID_FUNC_OFFSET:  48

  FAILURE_BUCKET_ID:  AV_INVALID_srv!SrvOs2FeaToNt

  BUCKET_ID:  AV_INVALID_srv!SrvOs2FeaToNt

  PRIMARY_PROBLEM_CLASS:  AV_INVALID_srv!SrvOs2FeaToNt

  TARGET_TIME:  2018-11-08T03:21:21.000Z

  OSBUILD:  14393

  OSSERVICEPACK:  0

  SERVICEPACK_NUMBER: 0

  OS_REVISION: 0

  SUITE_MASK:  18

  PRODUCT_TYPE:  3

  OSPLATFORM_TYPE:  x64

  OSNAME:  Windows 10

  OSEDITION:  Windows 10 Server Enterprise TerminalServer

  OS_LOCALE:  

  USER_LCID:  0

  OSBUILD_TIMESTAMP:  2016-07-16 04:16:17

  BUILDDATESTAMP_STR:  160715-1616

  BUILDLAB_STR:  rs1_release

  BUILDOSVER_STR:  10.0.14393.0.amd64fre.rs1_release.160715-1616

  ANALYSIS_SESSION_ELAPSED_TIME:  daa

  ANALYSIS_SOURCE:  KM

  FAILURE_ID_HASH_STRING:  km:av_invalid_srv!srvos2featont

  FAILURE_ID_HASH:  {2750870e-d6f7-3f1d-0183-8d82a48b25bf}

  Followup:     MachineOwner
  ---------

  14: kd> 

  Verze:

  Microsoft Windows [Version 10.0.14393]

  Předem mockrát děkuji za rady.

  Problém vyřešen - viz. níže.


  čtvrtek 8. listopadu 2018 9:41

Všechny reakce

 • Pouzivas SMB1?

  MP

  čtvrtek 8. listopadu 2018 14:29
  Moderátor
 • SMB1 nepoužívám. Nemám jí vůbec nainstalovanou / nakonfigurovanou.

  čtvrtek 8. listopadu 2018 20:08
 • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA = problém s RAM

  Dělá ti to jeden z paměťových modulů, nebo máš problém na desce, resp. paměťové sběrnici.

  Jestli máš Dell v záruce, kontaktuj podporu, určitě budou chtít udělat svojí diagnostiku, která samozřejmě nemusí chybu odhalit - běžná věc.

  Netuším kolik tam máš RAM modulů, ale jeden z nich ti to způsobuje, problém bude ho najít. Pokud máš možnost server odstavit a postupně to testovat, tak bys na to přišel, pokud tahle možnost není, domluv se s Dellem, ať půjčí jiné moduly, jestli se bude chyba oběvovat nadále.

  O.V.

  čtvrtek 8. listopadu 2018 20:13
 • Omlouvám se, tak SMB1 je nainstalované po zjištění v PS:

  PS C:\Users\Administrator> Get-WindowsFeature FS-SMB1

  Display Name                                            Name                       Install State
  ------------                                            ----                       -------------
  [X] Podpora pro protokol sdílení souborů SMB 1.0/CIFS   FS-SMB1                        Installed

  Pokud bych ho deaktivoval / odinstaloval, tak si zruším kompletní sdílení všech souborů? Chtěl bych zachovat.

  Děkuji.

  čtvrtek 8. listopadu 2018 20:17
 • Zítra se domluvím s DELL na diagnostice a následné měnění modulů. 

  Dám vědět jak dopadlo.

  Předem děkuji za odpovědi / rady.

  čtvrtek 8. listopadu 2018 20:20
 • Prijdes o NetBT, BrowseMaster a dalsi prezite, potencialne nebezpecne a neefektivni/sit zahlcujici technologie. Zda je potrebujes, musis vedet sam (IMHO je NEPOTREBUJES).

  MP

  pátek 9. listopadu 2018 7:55
  Moderátor
 • Děkuji za návod.

  Udělal jsem vše jak je popsáno v článku. Uvidíme zda-li to vyřeší problém pádů. Proklepnu ještě ty paměti.

  pátek 9. listopadu 2018 8:15
 • Zdravím,

  otestoval jsem paměti a vše prošel s DELL supportem a železo je OK.

  Opravdu pomohl návod pana Prágla a Bijeceka.

  Stačilo deaktivovat SMB1.

  Ještě jednou děkuji. 

  čtvrtek 15. listopadu 2018 10:36
 • Prosim oznac za zodpovezene.

  A zejmena za moji osobu: tady se tyka a nejsem zadnej pan Pragl, zde jsou si vsichni rovni :P

  MP

  čtvrtek 15. listopadu 2018 13:44
  Moderátor