none
Které přihlášení resetuje bad password counter? RRS feed

  • Dotaz

  • Ahoj, pokud je nakonfigurována Account Lockout Policy, každé špatné přihlášení zvyšuje hodnotu badPwdCount. Správné přihlášení tuto hodnotu opět resetuje.

    Hledám odpověď, které typy přihlášení (Logon Type) tuto hodnotu resetují. Předpokládám, že to nebude 11 (cached interactive), nejspíš ani 4 (batch) nebo 5 (service), přestože tyto budou hodnotu zvyšovat. Nemůžu ale najít žádný podrobnější rozpis, ani na webu, ani v resource kitu. Pomůžete mi, prosím?


    • Upravený Zdenek K čtvrtek 22. října 2015 14:03
    čtvrtek 22. října 2015 14:01

Odpovědi