none
Bug na SQL serveru v kurzorech RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den,

  hlásím bug na SQL serveru 2019 s cumulativním updatem 8-9-10

  V kurzoru, pokud nastavuji proměnou pomocí SELECT a ten je NULL, nastaví se předchozí řádek.

  Pokud proměnnou nastavím pomocí SET, je to v pořádku.

  Problém je v tom, že metodu pomocí Select často používá dodavatel ERP systému.

  Poslala bych screen, ale tento účet nemám ověřený.

  Příklad:

  V prvním řádku pro @IDZboSklad existuje záznam a ve druhém nikoliv

  DECLARE @ID INT
  SET @ID = 1066191
  DECLARE @myid INT
  DECLARE @IDPoh int, @IDUm int, @IDZboSklad int, @IDVstav int
  
  IF EXISTS(SELECT * FROM TabDokladyZbozi WHERE ID=@ID AND IDSklad=N'047' AND DruhPohybuZbo=0)
  BEGIN
   SELECT @IDUm=ID FROM TabUmisteni WHERE Kod=N'Liberec' AND IDSklad=N'047' 
   IF @IDUm IS NOT NULL
   BegiN
    DECLARE crPol CURSOR LOCAL FAST_FORWARD
    FOR SELECT ID, IDZboSklad FROM TabPohybyZbozi WHERE IDDoklad=@ID AND TypVyrobnihoDokladu = (0)
    OPEN crPol
    
    WHILE 1=1
    Begin
     FETCH NEXT FROM crPol INTO @IDPoh, @IDZboSklad
     IF @@FETCH_STATUS <> 0 BREAK
  
      PRINT @IDUm
      PRINT @IDZboSklad
     SELECT @IDVstav=ID FROM TabVStavUmisteni WHERE IDStav=@IDZboSklad AND IDUmisteni=@IDUm
      SET @myid = (SELECT ID FROM TabVStavUmisteni WHERE IDStav=@IDZboSklad AND IDUmisteni=@IDUm)
      PRINT @myid
     PRINT @IDVstav
      PRINT @IDPoh
      PRINT '---'
     IF @IDVstav IS NULL
      BEGIN
       PRINT 'insert'
      END
  
  
      --UPDATE TabPohybyZbozi SET IdUmisteni=@IDVstav WHERE ID=@IDPoh
    End
    CLOSE crPol
    DEALLOCATE crPol
   EnD
  END  Výsledek:

  6400
  107622
  57599 --správně
  57599 --špatně
  3066284
  ---
  6400
  107621
             --správně
  57599 --špatně, zde by měl být NULL
  3066285
  ---


  středa 5. května 2021 17:31

Odpovědi