none
připojení W2012 R2 do domény W2003 RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím,

  narazil jsem na problém s připojením W2012 R2 do domény kde je jediný DC - W2003 SP2.
  Na DC je provedený adprep až do verze 69. Úroveň funkčnosti domény je Windows Server 2003.
  Nový server vytrvale hlásí "Úroveň funkčnosti doménové struktury je Windows 2000".

  dcpromoui.log - http://pastebin.com/8LYG0Lgy

  Poslední část logu je 

            Enter CLdapOperationBlock::Execute
              Enter CLdapOperationConnect::Execute target=$(forestDnsName), options=0x40021
                Enter GetErrorMessage 8007054B
                _lastLdapError_ <- "1355"
                DsGetDcNameW(dummy.lokal, 0x400c1040) failed, err=1355
                LDAP connect failed, continuing script execution
              Enter CLdapOperationIf::Execute
                Enter CLdapExpressionEqual::Compute v1=$(_lastLdapError_), v2=0
                  v1 -> "1355", v2 -> "0"
                  ==> false
                Condition == false
      HRESULT = 0x00000000
    The forest functional level must be Windows Server 2003 or above.
  VerifyReplica error message: Úroveň funkčnosti doménové struktury je Windows 2000. Chcete-li nainstalovat doménu nebo řadič domény se systémem Windows Server 2012 R2, úroveň funkčnosti doménové struktury musí být Windows Server 2003 nebo vyšší.

  Nějaký nápad kde by mohl být problém ?

  díky

  Honza  úterý 15. března 2016 9:57

Odpovědi

Všechny reakce