none
Chyba při přidání terminálové role do WS2008

  Dotaz

 • Mám čistou instalaci W2008 enterprise 32b, když se pokusím přidat roli terminálová služba vyskočí okamžitě po kliknutí na tech "čtvrteček" chyba:

  v modulu snap-in pro spravovaný kód došlo k neošetřené chybě:

  FX:{18ea3f92-d6aa-41d9-a205-2023400c8fbb}

  Cíl vyvolání způsobil výjimku.

  typ vyjímky:

  System.Reflection.TargetInvocationException

     v Microsoft.ManagementConsole.Internal.SnapInMessagePumpProxy.OnThreadException(Object sender, ThreadExceptionEventArgs e)
     v System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.OnThreadException(Exception t)
     v System.Windows.Forms.Control.WndProcException(Exception e)
     v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnThreadException(Exception e)
     v System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
     v System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
     v System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
     v System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
     v System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
     v System.Windows.Forms.Application.RunDialog(Form form)
     v System.Windows.Forms.Form.ShowDialog(IWin32Window owner)
     v Microsoft.ManagementConsole.Internal.ConsoleDialogHost.ShowDialog(WaitCursor waitCursor, ShowDialogCallback callback)
     v Microsoft.ManagementConsole.Internal.ConsoleDialogHost.ShowDialog(Form form, WaitCursor waitCursor)
     v Microsoft.ManagementConsole.Advanced.Console.ShowDialog(Form form)
     v Microsoft.Windows.ServerManager.ServerManagerSnapIn.ShowModalDialog(Form dialog)
     v Microsoft.Windows.ServerManager.ServerManagerSnapIn.ShowFeaturesWizard(Boolean addingFeatures, Boolean optionalComponents, InstallableRoleInformation primaryRole)
     v Microsoft.Windows.ServerManager.RolesSummaryPanel.<CreateAddRolesAction>b__0(Object sender, EventArgs e)
     v Microsoft.Windows.ServerManager.Controls.ActionLabel.Label_LinkClicked(Object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
     v System.Windows.Forms.LinkLabel.OnLinkClicked(LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
     v System.Windows.Forms.LinkLabel.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
     v System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
     v System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
     v System.Windows.Forms.Label.WndProc(Message& m)
     v System.Windows.Forms.LinkLabel.WndProc(Message& msg)
     v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
     v System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
     v System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

   

  na serveru jsou všechny aktualizace a není tam nainstalovaný žádný SW jedná se o čistou instalaci WS2008. Ostatní role jdou přidat.

  úterý 23. března 2010 8:41

Odpovědi

 • Tak jsem to udělal jednoduše, znovu jsem nainstaloval server a terminálová role již jde přidat. V čem byla chyba netuším, vistuál s tou nefunkční přidáváním ještě mám, ale jestli se k tomu dostanu abych to pořešil netusím.
  • Označen jako odpověď czbacil úterý 23. března 2010 10:13
  úterý 23. března 2010 10:12

Všechny reakce