none
Změna kódování textu v CMD - hromadné přidávání uživatelů

  Dotaz

 • Chtěl bych přidat více uživatelů do Active Directory z Excelovské tabulky, kterou vyexportuji jako CSV soubor. Import uživatelů provádím příkazem:

  For /f "tokens=1,2,3,4,5 delims=;" %a in (users.csv) do Dsadd user "cn=%b %c,ou=TEST,DC=test,DC=local" -fn %b -ln %c -display "%b %c" -upn %d@test.local -samid %d -pwd %e -mustchpwd yes -hmdrv X: -hmdir \\SERVER\home\%d -memberOf "CN=Domain Admins,CN=Users,DC=test,DC=local" -disabled no

  Problém je s odlišným kódováním. Konzole neumí přečíst správně diakritiku. Když před příkazem zadám chcp 1250, tak to pak funguje, ale když chci v .bat souboru spustit nejdříve chcp 1250 a pak příkaz, tak ho to špatně načte a nic se neprovede.

  Jak by se dal tento problém vyřešit?

  13. ledna 2011 17:43

Odpovědi

Všechny reakce