none
Jak zachovat cestu ke sdílené složce při přemístění na jiné zařízení?

    Dotaz

  • Prosím poraďte.

    Uživatel pracuje pomocí aplikace s databází budov. Do této databáze ke každé položce přidává odkazy na soubory se sdílené složky Fotodokumentace. Jak zajistit to, aby při přesunu složky Fotodokumentace na jiné zařízení byly odkazy stále platné. Např. stávající umístění složky Fotodokumentace je \\NAS\fotodokumentace ta bude přesunuta na \\NAS1\fotodokumentace . Existuje nějaký alias? Či něco podobného?

    Děkuji Josef Kubeček

    9. listopadu 2016 12:38

Všechny reakce