none
podivný event v logu - logon type 11

  Dotaz

 • Máme ve firmě počítače v doméně a na jeden jsem se při údržbě připojil přes RDP přes lokální admin účet asi ve 21:30 a byl jsem tam až do 23:10. Později kontroluju event viewer a nacházím velmi zajímavou sadu hlášek jakoby se tam logoval někdo lokálně do domény!
  22:06:25
  Successful Logon:
       User Name:    Y85208
       Domain:        IDC01
       Logon ID:        (0x0,0x37F33B)
       Logon Type:    11
       Logon Process:    User32 
       Authentication Package:    Negotiate
       Workstation Name:    KDTYD7M
       Logon GUID:    -

  22:06:25
  Special privileges assigned to new logon:
       User Name:   
       Domain:       
       Logon ID:        (0x0,0x37F33B)
       Privileges:        SeChangeNotifyPrivilege

  22:06:25
  User Logoff:
       User Name:    Y85208
       Domain:        IDC01
       Logon ID:        (0x0,0x37F33B)
       Logon Type:    11

  a sekundu na to
  Successful Logon:
       User Name:    Y85208
       Domain:        IDC01
       Logon ID:        (0x0,0x37F35C)
       Logon Type:    2
       Logon Process:    User32 
       Authentication Package:    Negotiate
       Workstation Name:    KDTYD7M
       Logon GUID:    -

  Special privileges assigned to new logon:
       User Name:   
       Domain:       
       Logon ID:        (0x0,0x37F35C)
       Privileges:        SeChangeNotifyPrivilege

  Logon type 2 znamená interactive přímo u počítače přes klávesnici! Jenomže já byl celou dobu přihlášený přes remote desktop a pc byl tím pádem locked by administrator!

  a teď po tři čtvrtě hodině se user z toho pc odlogoval?
  22:52:42
  User Logoff:
       User Name:    Y85208
       Domain:        IDC01
       Logon ID:        (0x0,0x37F35C)
       Logon Type:    2

  Celou dobu jsem na tom pc přihlášený přes RDP, takže WTH? Nakonec jsem toho člověka sehnal a zjistil jsem, že on se na ten náš pc pokoušel přihlásit a napsalo mu to, že už je locklý adminem. Jestli ovšem tento pokus o login způsobí takovéhle eventy, tak to je teda dobrý chaos...

  čtvrtek 25. února 2010 15:21

Odpovědi