none
Outer Join rada ... RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den,

  mám vnořený dotaz :

  LEFT OUTER JOIN
                            (SELECT     CisloFA, LEFT(LTRIM(STR(CisloFA)), 6) AS DenikSmlouva, SUM(Celkem) AS CelkemUhrada
                              FROM          dbo.UcDenik
                             GROUP BY CisloFA) Uhrady ON LEFT(LTRIM(STR(Uhrady.CisloFA)), 6) = LTRIM(STR(dbo.Smlouvy.Smlouva))

  Ve výstupu vidím něco jako :

  CisloFa          CelkemUhrada DenikSmlouva                        
  10000101              100            101001
  10000102              200            101001
  10000103              600            101001

  Potřebuju Celý výstup nagroupovat za DenikSmlouva ale nejde mě to, když dám do Group BY

   GROUP BY LEFT(LTRIM(STR(CisloFA)), 6)) Uhrady ON LEFT(LTRIM(STR(Uhrady.CsiloFA)), 6) = LTRIM(STR(dbo.Smlouvy.Smlouva))

  objeví se chyba : CisloFA invalid

  Asi budu muset udělat sólo dotaz jestli mě nikdo neporadí ... :-) ... nebo si konečně přečíst nějakou příručku

  Děkuji !!

  pátek 18. dubna 2014 8:12

Odpovědi

 • Dobrý den,

  jestli to správně chápu, tak atribut CisloFA nemůže být v SELECTu. Tady je (ne)funkční příklad pro ukázku:

  create table #a (cislo bigint, cislo2 bigint)
  insert into #a values (10, 157)
  insert into #a values (20, 1479)
  insert into #a values (25, 4357)
  insert into #a values (12, 1047)
  
  select 
  	SUM(cislo),
  	--cislo2,
  	LEFT(LTRIM(STR(cislo2)), 2)
  from
  	#a
  group by
  	LEFT(LTRIM(STR(cislo2)), 2)
  
  drop table #a

  Když se odkomentuje cislo2, tak příkaz selže, protože se GROUPuje podle prvních dvou znaků a tím pádem nedokáže vrátit celou část.

  Pokud to není odpověď na vaši otázku, zkuste napsat příklad.

  S pozdravem

  Tomáš Adámek

  pátek 18. dubna 2014 18:58