locked
Nejde konfigurovat IIS RRS feed

 • Dotaz

 • Při instalaci Team Foundation Serveru na Windows 7 Ultimate x64 dojde k chybě. V logu je:

  [Info   @21:48:32.115] Waiting on process 3724 (30 seconds elapsed)
  [Info   @21:48:49.372] Process finished: fileName=C:\Windows\system32\PkgMgr.exe arguments=/iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-Security;IIS-WindowsAuthentication;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI; /norestart /quiet exitCode=3017 in 47265 ms
  [Error  @21:48:49.373] FAILED and needs a reboot to rollback the changes.
  [Error  @21:48:49.373] FAILED to install IIS with return code: 3017
  [Error  @21:48:49.383] TF255184: An error occurred during operation. Message=TF255463: While attempting to configure Internet Information Services (IIS) an error occurred and the server must be restarted to rollback the changes to the system. Team Foundation Server requires IIS. You must configure IIS manually by using the documentation and then attempt to configure Team Foundation Server again..

  Tak jsem se snažil nastavit IIS pro TFS manuálně příkazem:

  start /w C:\Windows\system32\PkgMgr.exe /iu:IIS-WebServerRole;IIS-WebServer;IIS-CommonHttpFeatures;IIS-StaticContent;IIS-DefaultDocument;IIS-DirectoryBrowsing;IIS-HttpErrors;IIS-HttpRedirect;IIS-ApplicationDevelopment;IIS-ASPNET;IIS-NetFxExtensibility;IIS-ISAPIExtensions;IIS-ISAPIFilter;IIS-ServerSideIncludes;IIS-HealthAndDiagnostics;IIS-HttpLogging;IIS-LoggingLibraries;IIS-RequestMonitor;IIS-HttpTracing;IIS-CustomLogging;IIS-Security;IIS-WindowsAuthentication;IIS-Performance;IIS-HttpCompressionStatic;IIS-HttpCompressionDynamic;IIS-WebServerManagementTools;IIS-ManagementConsole;IIS-ManagementScriptingTools;IIS-ManagementService;IIS-IIS6ManagementCompatibility;IIS-Metabase;IIS-WMICompatibility;IIS-LegacyScripts;IIS-LegacySnapIn;WAS-WindowsActivationService;WAS-ProcessModel;WAS-NetFxEnvironment;WAS-ConfigurationAPI

  a dostal jsem hlášku:

  Operace se nezdařila s chybou 0x80070BC9.

  Někomu prý pomohlo odinstalovat aktivační službu procesů systému Windows, nainstalovat IIS a poté službu opět nainstalovat. Mě to ale nepomohlo. IIS jsem sice nainstaloval, ale nejde mi instalovat cokoliv z funkcí vývoje aplikací ani aktivační služba procesů systému Windows. Předpokládám, že je něco v nekonzistentním stavu. Jde to nějak opravit?

  pondělí 3. května 2010 22:03

Odpovědi

 • Problém úplně vyřešen. V registru chyběl záznam HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WAS\Parameters\ConfigIsolationPath (REG_SZ) s cestou k adresáři %systemdrive%\inetpub\temp\apppools.
  úterý 4. května 2010 8:45

Všechny reakce

 • Problém byl částečně vyřešen. Nebyl přítomen klíč [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\ASP.NET_64] v registru. Tak jsem zkopíroval obsah ASP.NET do ASP.NET_64 a aktivační služba procesů systému Windows už šla nainstalovat a IIS konfigurovat. WAS ale nejde příkazem "net start was" spustit. Dojde k systémové chybě 3 - systém nemůže najít uvedenou cestu. V EventLogu je toto:

  Adresář zadaný pro dočasné konfigurační soubory fondu aplikací buď neexistuje, nebo není službě WAS (WINDOWS PROCESS ACTIVATION SERVICE) přístupný.

  úterý 4. května 2010 7:34
 • Problém úplně vyřešen. V registru chyběl záznam HKLM\System\CurrentControlSet\Services\WAS\Parameters\ConfigIsolationPath (REG_SZ) s cestou k adresáři %systemdrive%\inetpub\temp\apppools.
  úterý 4. května 2010 8:45