none
SBS 2003 - Event ID 13568 (NTFRS) RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den,

  provozujeme domain controler na SBS2003 (máme pouze primární DC). 

  v event. logu se nám objevila chyba ID 13568 zdroj NTFRS:

  Služba replikace souborů zjistila, že sada replik DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE) je ve stavu JRNL_WRAP_ERROR.

  Název sady replik: DOMAIN SYSTEM VOLUME (SYSVOL SHARE)

  Kořenová cesta repliky: "c:\windows\sysvol\domain"

  Kořenový svazek repliky: "\\.\C:"

  Sada replik se dostane do stavu JRNL_WRAP_ERROR, jestliže při pokusu o čtení není nalezen záznam deníku USN systému souborů NTFS. To může být způsobeno jedním z z následujících důvodů.

  [1] Svazek \\.\C: byl zformátován.

  [2] Deník USN systému souborů NTFS na svazku \\.\C: byl odstraněn.

  [3] Deník USN systému souborů NTFS na svazku \\.\C: byl zkrácen. Program Chkdsk může deník zkrátit, pokud zjistí na jeho konci poškozené položky.

  [4] Služba replikace souborů nebyla na tomto počítači dlouho spuštěna.

  [5] Služba replikace souborů nestačí rychlosti vstupně-výstupních diskových operací na \\.\C:.

  Nastavení parametru registru Enable Journal Wrap Automatic Restore na hodnotu 1 způsobí, že pro automatické obnovení z tohoto chybového stavu bude nutné použít  následující postup.

  [1] Při prvním cyklickém dotazování, ke kterému dojde za 5 minut, bude tento počítač odstraněn ze sady replik. Pokud nechcete čekat 5 minut, spuštěním příkazu net stop ntfrs a následně příkazu net start ntfrs restartujte Službu replikace souborů.

  [2] Při cyklickém dotazování po odstranění tohoto počítače bude počítač znovu přidán do sady replik. Opětovné přidání aktivuje úplnou synchronizaci stromu sady replik.

  UPOZORNĚNÍ: Data ve stromu replik pravděpodobně nebudou během procesu obnovení k dispozici. Nastavením výše zmíněného parametru registru zpět na hodnotu 0 zabráníte neočekávané nedostupnosti dat během automatického obnovení v případě, že opět dojde k tomuto chybovému stavu.

  Uvedený parametr registru změníte spuštěním programu regedit.

  Klepněte na tlačítko Start, příkaz Spustit a zadejte řetězec regedit.

  Rozbalte položku HKEY_LOCAL_MACHINE.

  Klepněte na cestu ke klíči:

     System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters.

  Poklepejte na název hodnoty

     Enable Journal Wrap Automatic Restore

  a hodnotu aktualizujte.

  Pokud název hodnoty není k dispozici, můžete jej přidat následujícím způsobem: v nabídce Úpravy klepněte na příkaz Nový a potom klepněte na příkaz Hodnota DWORD. Zadejte název hodnoty přesně tak, jak je uvedeno výše.

  Chyba se objevila po neočekávaném výpadku serveru.

  Máte někdo zkušenost? Mohli byste mi vysvětlit problém? Nějaké řešení nabízí popis eventu, ale raději konzultuji.

  Předem díky za reakce.

  Jarda

  středa 19. srpna 2015 7:57

Odpovědi

 • A. Co jste zatim udelal?

  B. Jeste z Expert-Exchange:

  Your first step should be finding why JRNL_WRAP_ERROR
  error has occurred. Normally, JRNL_WRAP_ERROR occurs
  due to drive/partition being corrupted, antivirus
  locking and corrupting the file during sysvol scan,
  heavy size of the files inside sysvol and netlogon
  shares.

   The solution is listed in your event log.

   Expand HKEY_LOCAL_MACHINE.
   Click down the key path:
  "System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters"
   Double click on the value name 
  "Enable Journal Wrap Automatic Restore"
  and update the value.
   If the key is not present yoe need to create the
  same and set the value to 1.

   Once Automatic recovery is completed you need to
  set Enable Journal Wrap Automatic Restore value
  to 0

   If the JRNL_WRAP_ERROR occurs frequently, you need
  to exclude sysvol/netlogon from antvirus scan, check
  the drive for corruption or bad sector and also
  restore a sysvol using burflag key.

  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/cc507518%28v=vs.85%29.aspx

   Alternately you can perform authorative(D4) restore
  to fix the Journal Wrap issue as you have single DC
  in the environment.

  M.


  • Upravený Milos PuchtaModerator středa 19. srpna 2015 15:18
  • Označen jako odpověď jazabra středa 26. srpna 2015 6:51
  • Zrušeno označení jako odpověď jazabra středa 26. srpna 2015 6:51
  • Označen jako odpověď jazabra středa 26. srpna 2015 6:52
  středa 19. srpna 2015 15:14
  Moderátor

Všechny reakce