locked
Exchange - nefunkční RPC (HTTPS) proxy Outlook RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím Vás, mám nasazen Exchange 2013 CU1 (poprvé byl upgrade z Exchange 2010 - teď se udělala jen čistá instalace na existující uživatele), všechny schránky fungují, synchronizace s telefonem taktéž, OWA, ECP funguje taky. Jediný problém, který mám je proxy outlooku nebo taktéž připojení outlooku k Exchange i bez proxy. V žádném outlooku se nedaří připojit a navázat tak spojení s Exchange. Při vytváření Exchange účtu se mě outlook zeptá na server zadám SERVER.domena.local a ověřím uživatele, správně se mi natáhne jméno uživatele i emailová adresa. Všude nastaveno ověřování negotiate. V logu Connection Exchange vidím toto:
  2013-05-07T17:50:07.273Z,08D018B34E941054,SMTP,mailbox databaze do,+,SmtpDeliveryToMailbox 7c35e212-9d59-4a0f-bc86-ffcd767c3304;QueueLength=1
  2013-05-07T17:50:07.273Z,08D018B34E941054,SMTP,mailbox databaze do,>,SERVER.domena.local[192.168.2.123]
  2013-05-07T17:50:07.273Z,08D018B34E941054,SMTP,mailbox databaze do,>,Established connection to 192.168.2.123
  2013-05-07T17:50:07.395Z,08D018B34E941054,SMTP,mailbox databaze do,-,Messages: 1 Bytes: 53518 ()

  Bohužel soubor s poštou atp. nelze otevřít. V Event Logu na serveru nevidím žádný nějaký extra problém.

  Zahlédl jsem jen

  Ping of mdb '7c35e212-9d59-4a0f-bc86-ffcd767c3304' timed out after '00:00:00' minutes.  Last successful ping was at '7. 5. 2013 17:41:45' UTC.

  nevím, zda-li to může způsobovat či nikoli.

  Omlouvám se za takový popis, ale třeba někoho napadne v čem by mohl být problém.

  úterý 7. května 2013 17:56

Odpovědi

 • Tak problém vyřešen.

  Musel jsem odinstalovat RPC over HTTP (funkce serveru přes správce) a po restartu smazat celý adresář C:\Windows\System32\RpcProxy. Potom jsem znovu RPC over HTTP nainstaloval a pustil Exchange setup /m:upgrade, po restartu vše fungovalo.

  • Označen jako odpověď Roman Klíma čtvrtek 9. května 2013 18:47
  čtvrtek 9. května 2013 18:47

Všechny reakce

 • Ještě jsem našel v EventLogu toto:

  Event code: 3005

  Event message: Došlo k nezpracované výjimce.

  Event time: 8. 5. 2013 13:10:03

  Event time (UTC): 8. 5. 2013 11:10:03

  Event ID: 8dc29d788b9b48baa13878098a1ee179

  Event sequence: 1484

  Event occurrence: 297

  Event detail code: 0

  Application information:

      Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT/PowerShell-1-130124760780454826

      Trust level: Full

      Application Virtual Path: /PowerShell

      Application Path: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\PowerShell\

      Machine name: SERVER

  Process information:

      Process ID: 1544

      Process name: w3wp.exe

      Account name: NT AUTHORITY\SYSTEM

  Exception information:

      Exception type: HttpException

      Exception message: Nelze provést přesměrování po odeslání hlavičky protokolu HTTP.

     v System.Web.HttpResponse.Redirect(String url, Boolean endResponse, Boolean permanent)

     v System.Web.Security.FormsAuthenticationModule.OnLeave(Object source, EventArgs eventArgs)

     v System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()

     v System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)

  Request information:

      Request URL: https://localhost:443/PowerShell/

      Request path: /PowerShell/

      User host address: 127.0.0.1

      User: 

      Is authenticated: False

      Authentication Type: 

      Thread account name: NT AUTHORITY\SYSTEM

  Thread information:

      Thread ID: 25

      Thread account name: NT AUTHORITY\SYSTEM

      Is impersonating: False

      Stack trace:    v System.Web.HttpResponse.Redirect(String url, Boolean endResponse, Boolean permanent)

     v System.Web.Security.FormsAuthenticationModule.OnLeave(Object source, EventArgs eventArgs)

     v System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()

     v System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)

   Custom event details:

  středa 8. května 2013 11:15
 • Tak problém vyřešen.

  Musel jsem odinstalovat RPC over HTTP (funkce serveru přes správce) a po restartu smazat celý adresář C:\Windows\System32\RpcProxy. Potom jsem znovu RPC over HTTP nainstaloval a pustil Exchange setup /m:upgrade, po restartu vše fungovalo.

  • Označen jako odpověď Roman Klíma čtvrtek 9. května 2013 18:47
  čtvrtek 9. května 2013 18:47