none
Autounattend - StartLayout RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím, 

  Snažím se do odpovědního souboru přidat příkaz pro importování šablony Startu. 

  Samoobslužný install fungoval vždy bez problémů, ale po přídání příkazů pro import šablony instalace celý Autounattend ignoruje a instalace probíhá běžným způsobem. 

  Šablonu mám uloženou ve složce: x:\sources\$OEM$\$$\Setup\Files 

  Z tohoto zdroje je spouštěn také SetupComplete.cmd, který proběhne bez problémů.

  Nějaký tip? 

  <settings pass="oobeSystem">
      <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <FirstLogonCommands>
         <RunSynchronousCommand wcm:action="add">
            <Order>1</Order>
            <CommandLine>powershell.exe Set-ExecutionPolicy Unrestricted -force</CommandLine>
            <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
            </RunSynchronousCommand>
          <SynchronousCommand wcm:action="add">
            <Order>2</Order>
            <CommandLine>powershell.exe Import-StartLayout –LayoutPath C:\Windows\Setup\Files\StartLayout.xml –MountPath $env:SystemDrive\</CommandLine>
            </SynchronousCommand>
          <SynchronousCommand wcm:action="add">
            <Order>3</Order>
            <CommandLine>C:\Windows\Setup\Scripts\SetupComplete.cmd</CommandLine>
            </SynchronousCommand>
          <SynchronousCommand wcm:action="add">
            <Description>Control Panel View</Description>
            <Order>4</Order>
            <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v StartupPage /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine>
            <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput>
          </SynchronousCommand>
          <SynchronousCommand wcm:action="add">
            <Order>5</Order>
            <Description>Control Panel Icon Size</Description>
            <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
            <CommandLine>reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel" /v AllItemsIconView /t REG_DWORD /d 1 /f</CommandLine>
          </SynchronousCommand>
          <SynchronousCommand wcm:action="add">
            <Order>6</Order>
            <RequiresUserInput>false</RequiresUserInput>
            <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where name="Uzivatel" set PasswordExpires=false</CommandLine>
            <Description>Password Never Expires</Description>
          </SynchronousCommand>
        </FirstLogonCommands>
        <OOBE>
          <HideEULAPage>false</HideEULAPage>
          <HideLocalAccountScreen>false</HideLocalAccountScreen>
          <HideOEMRegistrationScreen>false</HideOEMRegistrationScreen>
          <HideOnlineAccountScreens>false</HideOnlineAccountScreens>
          <HideWirelessSetupInOOBE>false</HideWirelessSetupInOOBE>
          <NetworkLocation>Home</NetworkLocation>
          <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
          <SkipMachineOOBE>true</SkipMachineOOBE>
          <SkipUserOOBE>true</SkipUserOOBE>
          <UnattendEnableRetailDemo>false</UnattendEnableRetailDemo>
        </OOBE>
        <AutoLogon>
          <Password>
            <Value>UABhAHMAcwB3AG8AcgBkAA==</Value>
            <PlainText>false</PlainText>
          </Password>
          <Enabled>true</Enabled>
          <Username>Uzivatel</Username>
        </AutoLogon>
        <UserAccounts>
          <LocalAccounts>
            <LocalAccount wcm:action="add">
              <Password>
                <Value>UABhAHMAcwB3AG8AcgBkAA==</Value>
                <PlainText>false</PlainText>
              </Password>
              <Name>Uzivatel</Name>
              <Group>Administrators</Group>
            </LocalAccount>
          </LocalAccounts>
        </UserAccounts>
        <TimeZone>Central Europe Standard Time</TimeZone>
      </component>
    </settings>
    <settings pass="offlineServicing">
      <component name="Microsoft-Windows-LUA-Settings" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <EnableLUA>false</EnableLUA>
      </component>
    </settings>
    <settings pass="generalize">
      <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <SkipRearm>1</SkipRearm>
      </component>
    </settings>
    <settings pass="specialize">
      <component name="Microsoft-Windows-Security-SPP-UX" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <SkipAutoActivation>true</SkipAutoActivation>
      </component>
    </settings>
    <cpi:offlineImage cpi:source="wim:e:/windows10_1809_64/sources/install.wim#Windows 10 Home" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
  </unattend>

  sobota 1. června 2019 8:32

Všechny reakce