locked
Vypsání aliasů RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím,

  nevíte někdo o nějakém scriptu, který mi např. do .txt vypíše všechny emailové aliasy, které uživatelé v AD vlastní ? 

  úterý 27. května 2014 13:12

Odpovědi

Všechny reakce

  • Navržen jako odpověď Milos Puchta úterý 27. května 2014 19:26
  • Označen jako odpověď Milos Puchta sobota 14. června 2014 8:45
  úterý 27. května 2014 17:25
 • Zkuste použít něco ve stylu:

  Get-Mailbox <jmeno> | select -ExpandProperty emailaddresses | ft smtpaddress

  pondělí 7. července 2014 14:39
 • na konec jsem použil: 

  Get-Mailbox -ResultSize Unlimited -OrganizationalUnit “DC=TOMAS,DC=LOCAL” |Select-Object DisplayName,PrimarySmtpAddress, @{Name=“EmailAddresses”;Expression={$_.EmailAddresses |Where-Object {$_.PrefixString -ceq “smtp”} | ForEach-Object {$_.SmtpAddress}}} | Export-CSV c\:exportsmtp.csv –NoTypeInformation

  úterý 8. července 2014 11:07