none
Doplňky v excelu 2007 RRS feed

 • Dotaz

 •  

  Napsal jsem makro ve Visual Basicu, sešit jsem uložil jako doplňěk. Pak jsem doplněk nainstaloval, ale nezobrazí se mi karta "Doplňky".

  Makra jsou napsaná způsobem:

  Sub mojeMakro()

  příkazy

  EndSub

   

  Není ve verzi 2007 něco, co jsem neudělal a není to v nápovědě?

  Za rady předemděkuji.

  středa 12. listopadu 2008 7:27

Odpovědi

 • Karta Doplňky by se měla zobrazit automaticky při korektním načtení daného doplňku. Proběhla kompilace úspěšně, jsou vyplněny informace o doplňku (vlastnosti dokumentu)? Pomůže něco podobného via Radek Jureček ... ?

  Workbook
  Private Sub Workbook_Open()
      Call PridatMenu
  End Sub
  Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
      Call SmazatMenu
  End Sub

  Modul
  Sub PridatMenu()
      Dim ToolsMenu As CommandBarPopup
      Dim NewMenuItem As CommandBarButton
      Call SmazatMenuPokus
      Set ToolsMenu = CommandBars(1).FindControl(ID:=30007)
      If ToolsMenu Is Nothing Then
          Exit Sub
      Else
          Set NewMenuItem = ToolsMenu.Controls.Add _
           (Type:=msoControlButton)
          With NewMenuItem
              .Caption = "TEST"
              .FaceId = 6
              .OnAction = "REFERENCENAVASIFUNKCI"
              .BeginGroup = True
          End With
      End If
      Set ToolsMenu = Nothing
      Set NewMenuItem = Nothing
  End Sub

  Sub SmazatMenu()
      On Error Resume Next
      CommandBars(1).FindControl(ID:=30007). _
        Controls("TEST").Delete
  End Sub
  středa 24. června 2009 22:16
  Vlastník