none
VBA skript - error 8002801D RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý deň,

  potrebujem poradiť so skriptom spúšťanom na Windows Server SBS2008. Na mojom testovacom PC s Windows 7 x64 mi beží bez problémov. Akonáhle ho spustím na SBS2008, skript zahlási chybu 8002801D, knihovna není registrována.

   Const cdoAnonymous = 0 'Do not authenticate
   Const cdoBasic = 1 'basic (clear-text) authentication
   Const cdoNTLM = 2 'NTLM
   Const ForReading = 1
   Const TristateUseDefault = -2
   Dim objMessage, iFileSystem
   Set objMessage = CreateObject("CDO.Message")
   Set iFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   objMessage.Subject = iFileSystem.OpenTextFile("subject.txt", ForReading, False, TristateUseDefault).ReadAll
   objMessage.From = """name"" <mail.sk>"
   objMessage.To = iFileSystem.OpenTextFile("to.txt", ForReading).ReadAll
   objMessage.TextBody = iFileSystem.OpenTextFile("body.txt", ForReading, False, TristateUseDefault).ReadAll
   objMessage.TextBodyPart.Charset = "iso-8859-2"
  ....

  Skript zastane na: objMessage.Subject = iFileSystem.OpenTextFile("subject.txt", ForReading, False, TristateUseDefault).ReadAll

  Skript som skúšap v povershell, tam ide, ale cez CMD si neviem rady.

  sobota 21. února 2015 18:53

Odpovědi

Všechny reakce