none
Pripojenie na DB MS access 2010 RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím.

  K DB vo formáte MS Access 2003 a nižšej som vytvarál object connection nasledovným spôsobom.

   Dim dbC As New ADODB.Connection
    dbC.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source='C:\Moja.mdb';Jet OLEDB:Database Password=Heslo DB"
  
  Akým spôsobom vytvorím object Connection k DB vo formáte MS Access 2010, 2007 (Súbor má príponu accdb)

  Ďakujem za reakciu. 

  sobota 30. března 2013 14:39

Odpovědi

Všechny reakce