none
Synchronizace času na virtualizovaném doménovém řadiči RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den,

  mám následující problém - primární řadič domény (PDC) mám nastavený na synchronizaci času s externími NTP servery, členové domény si synchronizují čas s primárním řadičem. PDC mi běží jako virtuál (Windows server 2008 R2) na HYPER-V (Windows server 2012 R2) , synchronizace času přes integrations services - time synchronization je vypnuta. Potud vše funguje OK.

  Ale v případě zastavení tohoto virtuálu (např. výpadek napájení - UPS provede korektní shut-down HYPER-V serveru a save virtuálu) po opětovném spuštění nedojde ke korektní synchronizaci času na PDC a čas je posunutý o dobu, po kterou bylo PDC zastaveno. Vzápětí se s tímto špatným časem sesynchronizují všichni členové domény.

  Na PDC je v event logu pouze informace o diferenci času:

  Log Name:      System
  Source:        Microsoft-Windows-Time-Service
  Date:          14.9.2014 9:22:17
  Event ID:      51
  Task Category: None
  Level:         Warning
  Keywords:     
  User:          LOCAL SERVICE
  Computer:      V1.mojedomena.local
  Description:
  Time Provider NtpClient: The time sample received from peer 195.113.144.238 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123->195.113.144.238:123) differs from the local time by 11254 seconds. The observed transmission delay from the server was 0 milliseconds.
  Event Xml:
  <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
    <System>
      <Provider Name="Microsoft-Windows-Time-Service" Guid="{06EDCFEB-0FD0-4E53-ACCA-A6F8BBF81BCB}" />
      <EventID>51</EventID>
      <Version>0</Version>
      <Level>3</Level>
      <Task>0</Task>
      <Opcode>0</Opcode>
      <Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
      <TimeCreated SystemTime="2014-09-14T07:22:17.689503400Z" />
      <EventRecordID>78840</EventRecordID>
      <Correlation />
      <Execution ProcessID="308" ThreadID="3408" />
      <Channel>System</Channel>
      <Computer>V1.mojedomena.local</Computer>
      <Security UserID="S-1-5-19" />
    </System>
    <EventData Name="TMP_EVENT_SAMPLE_HAS_LARGE_SKEW">
      <Data Name="Peer">195.113.144.238 (ntp.m|0x0|0.0.0.0:123-&gt;195.113.144.238:123)</Data>
      <Data Name="TimeDifferenceSeconds">11254</Data>
      <Data Name="TransmissionDelayMilliseconds">0</Data>
    </EventData>
  </Event>

  PDC pouze loguje tuto informaci ale systémový čas neupraví. Správná synchronizace času se provede až po nuceném ručním vyvolání synchronizace přes CMD - W32time / resync

  Čím to může být způsobeno respektive co je třeba upravit, aby PDC akceptoval posun času a automaticky upravil čas dle NTP zprávy z NTP serveru? Myslel jsem, že rozsah maximální rozsah korekce časového posunu určují hodnoty MaxNegPhaseCorrection: 172800 (Local) a MaxPosPhaseCorrection: 172800 (Local) ale výše uvedený posun spadá do tohoto rozsahu a automatický posun se neprovede.

  Ještě výpis aktuálního nastavení na PDC:

  C:\Users\Administrator>w32tm /query /configuration
  [Configuration]

  EventLogFlags: 2 (Local)
  AnnounceFlags: 5 (Local)
  TimeJumpAuditOffset: 28800 (Local)
  MinPollInterval: 6 (Local)
  MaxPollInterval: 10 (Local)
  MaxNegPhaseCorrection: 172800 (Local)
  MaxPosPhaseCorrection: 172800 (Local)
  MaxAllowedPhaseOffset: 300 (Local)

  FrequencyCorrectRate: 4 (Local)
  PollAdjustFactor: 5 (Local)
  LargePhaseOffset: 50000000 (Local)
  SpikeWatchPeriod: 900 (Local)
  LocalClockDispersion: 10 (Local)
  HoldPeriod: 5 (Local)
  PhaseCorrectRate: 7 (Local)
  UpdateInterval: 100 (Local)


  [TimeProviders]

  NtpClient (Local)
  DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Local)
  Enabled: 1 (Local)
  InputProvider: 1 (Local)
  AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Local)
  ResolvePeerBackoffMinutes: 15 (Local)
  ResolvePeerBackoffMaxTimes: 7 (Local)
  CompatibilityFlags: 2147483648 (Local)
  EventLogFlags: 3 (Local)
  LargeSampleSkew: 3 (Local)
  SpecialPollInterval: 900 (Local)
  Type: NTP (Local)
  NtpServer: ntp.nic.cz tik.cesnet.cz 195.113.144.238 (Local)

  NtpServer (Local)
  DllName: C:\Windows\system32\w32time.dll (Local)
  Enabled: 1 (Local)
  InputProvider: 0 (Local)
  AllowNonstandardModeCombinations: 1 (Local)

  VMICTimeProvider (Local)
  DllName: C:\Windows\system32\vmictimeprovider.dll (Local)
  Enabled: 1 (Local)
  InputProvider: 1 (Local)

  Děkuji.

  pondělí 15. září 2014 8:39

Odpovědi

Všechny reakce