none
Nastavení Power Management pro stanicích na Server 2003 přes GPO RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den,
  prosím o vaši radu k uvedenému problému.

  V doméně mám počítače s Windows XP a Windows Vista. Zjistil jsem, že Power Management je nastaven podle toho, jak který výrobce usoudil, že to v preinstall nastaví. Lidem se se tak různě počítače uzamykají atd.

  Protože se mi nepodařilo najít odpovídající template pro GPO pro Server 2003, vyzkoušel EZ GPO software. Ten ale funguje korektně pouze při vyšších právech jak USER. Jinak končí chybou při spuštění programu. Kromě toho musí být na všch stanicích nainstalován, což není příliš vhodné.

  Chybující aplikace ez_gpo_tool.exe, verze 2.2.2.854, chybující modul ez_gpo_tool.exe, verze 2.2.2.854, adresa chyby 0x00002f21.

  Vytvořil jsem proto dávku, kterou jsem spouštěl v logon scriptu.


  @echo off
  
  if exist \\server\logs_GP$\%computername%_PM.txt goto UZ_JE
  if "%OS%" NEQ "Windows_NT" goto end
  
  if /i not ["%ALLUSERSPROFILE%"] == ["C:\ProgramData"] goto WINXP
  
  :Vista
  POWERCFG -DUPLICATESCHEME 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260aaaa
  POWERCFG -CHANGENAME 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260aaaa "PWR_PM"
  POWERCFG -SETACTIVE 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260aaaa
  POWERCFG -Change -monitor-timeout-ac 30
  POWERCFG -CHANGE -disk-timeout-ac 45
  POWERCFG -CHANGE -standby-timeout-ac 0
  POWERCFG -CHANGE -hibernate-timeout-ac 0
  goto end
  
  :WINXP
  POWERCFG /CREATE PWR_PM
  POWERCFG /CHANGE PWR_PM /monitor-timeout-ac 30
  POWERCFG /CHANGE PWR_PM /disk-timeout-ac 45
  POWERCFG /CHANGE PWR_PM /standby-timeout-ac 0
  POWERCFG /CHANGE PWR_PM /hibernate-timeout-ac 0
  POWERCFG /CHANGE PWR_PM /processor-throttle-ac ADAPTIVE
  POWERCFG /SETACTIVE PWR_PM
  goto end
  
  :end
  echo Power management je nastaven> \\server\logs_GP$\%computername%_PM.txt
  :UZ_JE

  A opět jsem narazil na problém s právy uživatelů, kteří mají všichni práva USER.


  Když pustím stejnou dávku přes GPO - User - Windows Settings, tak se z ní provede jen zápis do souboru \\server\logs_GP$\%computername%_PM.txt. Zbytek se neprojeví a PM zůstane nezměněn. I výpis powercfg /q ukáže původní hodnoty.  
  V GPResult je politika mezi použitými zásadami zobrazena.


  Můžete mi prosím poradit nějaké funkční řešení, pokud možno bez úpravy registrů. Řešení s úpravou registrů jsem našel hodně, ale to předpokládá minimálně rozdělení akce do dvou kroků a nejsem si jistý, jestli bych to uhlídal.
  pátek 6. listopadu 2009 13:03

Odpovědi