none
Embedded logo v podpisu

  Dotaz

 • Dobrý den,

  vytvořil jsem script, který generuje soubory pro Outlook podpis s údaji o uživateli z AD. Jediné s čím si nevím rady, jak nastavit vložené logo. Zde je část, kterou vygeneruje Outlook při ručním vložení podpisu

  <!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75"
   coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe"
   filled="f" stroked="f">
   <v:stroke joinstyle="miter"/>
   <v:formulas>
   <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"/>
   <v:f eqn="sum @0 1 0"/>
   <v:f eqn="sum 0 0 @1"/>
   <v:f eqn="prod @2 1 2"/>
   <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"/>
   <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"/>
   <v:f eqn="sum @0 0 1"/>
   <v:f eqn="prod @6 1 2"/>
   <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"/>
   <v:f eqn="sum @8 21600 0"/>
   <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"/>
   <v:f eqn="sum @10 21600 0"/>
   </v:formulas>
   <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"/>
   <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"/>
  </v:shapetype><v:shape id="Obrazek_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75"
   alt="HD" style='width:200.25pt;height:78.75pt'>
   <v:imagedata src="test_soubory/image001.png" o:href="cid:image001.png@01D21D81.3B262CF0"/>
  </v:shape><![endif]--><![if !vml]><img width=267 height=105
  src="test_soubory/image001.png" alt="HD" border=0 v:shapes="Obrazek_x0020_1"><![endif]>

  Samozřejmě když pak podpis vygeneruji s použitím tohoto kódu, tak při vložení podpisu hlásí, že soubory nejsou na očekávaném místě a zda je chci zkopírovat. Po potvrzení to sice funguje, ale chtěl bych, aby se uživateli podobná hláška nezobrazovala. Předpokládám, že problém bude v tomto ID

  href="cid:image001.png@01D21D81.3B262CF0"

  Nevím ale, na základě čeho se generuje?

  R


  • Upravený Ledik čtvrtek 11. dubna 2019 6:01
  čtvrtek 11. dubna 2019 5:57