none
na stanicích se nezobrazuje místní síť

    Dotaz

  • V průzkumníku w10 se nezobrazuje většina stanic sdílené drátové sítě Ethetnet (peer-to-peer) pouze jejich zlomek (tj. asi 4 z 16). IP adresy jsou statické, není mezi nimi duplicita a mají stejnou masku sítě. V síti pracuje pouze 1 DHCP server v jiném intervalu adres IP, než jsou přiděleny stanicím. Síť je ale průchozí, takže při zadání názvu stanice do vyhledávacího řádku v siti (např.\\Pavel) se sdílené položky požadované stanice zobrazí. Komunikace v LAN (účetnictví, sken, tisk i chat) pracuje  správně. Někdy se stane, že na některé stanici je vidět celá ĹAN. Když byla síť postavena na WinXP nebo po přechodu (hw i sw) na Win10, tak tento problém nebyl nebo stačilo dát v řádku vyhledávání sítě "obnovit" a vše se zobrazilo. Postupem času a aktualizací systému se situace dostala do tohoto stavu. Nevíte, kde může být problém. Děkuji Petr R.

    středa 22. listopadu 2017 12:04

Všechny reakce