none
problém s vložením záznamu do tabulky RRS feed

 • Dotaz

 • Přeji dobrý den. Jsem amatér a snažím se vložit nový záznam do tabulky daty z webového formuláře. FormView je z určitých spec. důvodů nepoužitelné. Tak jsem to zkoušel s využitím dataadapter, dataset.
  Havaruje to na řádku s vytvořením NewRow s hláškou "Object reference not set to an instance of an object."
  Strávil jsem hledáním po helpech a webu spoustu času, ale chybu prostě nevidím...
  Udělá si někdo chviličku času?
  Děkuji

          Dim Conn As New SqlConnection
          Conn.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings("rychtaConnectionString").ConnectionString
          Conn.Open()
          Dim DA As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter("SELECT * FROM [objednavky]", Conn)
          Dim DS As New DataSet("DS")
          DA.InsertCommand = New SqlCommand("INSERT INTO [objednavky] ([prijezd], [cas], [osob], [titul], [prijmeni], [jmeno], [atitul], [tel], [fax], [mail], [mesto], [ulice], [psc], [stat], [podrobnosti], [datum], [ip]) VALUES (@prijezd, @cas, @osob, @titul, @prijmeni, @jmeno, @atitul, @tel, @fax, @mail, @mesto, @ulice, @psc, @stat, @podrobnosti, @datum, @ip)", Conn)
          DA.Fill(DS)
          Dim radek As DataRow
          radek = DS.Tables("objednavky").NewRow()
          radek("prijezd") = t_prijezd.Value
          radek("cas") = t_cas.Text
          radek("osob") = t_osob.Text
  ////
          radek("datum") = Now()
          radek("ip") = Request.UserHostAddress.ToString
          DS.Tables("objednavky").Rows.Add(radek)
          DA.Update(DS, "objednavky")
          Conn.Close()
  úterý 5. března 2013 13:56

Odpovědi

 • Takže nakonec jsem to vyřešil sám. Problém je v tom, že místo aby se tabulka v datasetu jmenovala tak, pod jakým jménem je tam vložena, systém ji tam má pojmenovanou jako "table". Tak trochu zvláštní....
  čtvrtek 7. března 2013 11:51

Všechny reakce