none
Access a SQL server propojení tabulek RRS feed

  • Dotaz

  • Zdravím,

    mám Access 2010 a SQL server 2014, kde Access je front-end s dotazy a na serveru jsou tabulky. Databázi jsem vyvíjel samostatně v Accessu a pak jsem použil MS utilitu na přechod databáze (tabulek) na server se vzájemný propojením. Nyní jsem potřeboval přidat další tabulku. Při použití "Databáze ODBC" funkce po mě chce Access vybrat DSN. Po výběru a konfiguraci vše funguje, nicméně ve správci propojených tabulek mám u původních tabulek napsáno:

    jméno tabulky (DATABASE=reko)

    u nové tabulky je navíc DSN. Problém nastane při ztrátě spojení se serverem a jeho opětovném navázání. Stará spojení na původní tabulky jsou ihned aktivní, ale nově přidaná tabulka přes DSN není dostupná a musím restartovat Access. Vypadá to, že původní tabulky jsou propojené DSNless. Jak mohu přidat novou DSNless tabulku nebo jak mohu obnovit spojení i pro nově definovanou tabulku?

    pátek 12. dubna 2019 17:26

Všechny reakce