none
bat - systém nemůže nalézt uvedenou cestu

  Dotaz

 • na Windows server 2003 potřebuji vytvořit dávku, která v pož. podsložce vytvoří pro každou podsložku archiv:

   FOR /f "tokens=*" %%G IN ('dir %odkud% /a:d /b') DO (
   echo rar a -u -r -dh -ilog[r:\err.txt]  %kam%\%%G_%dnesek%.rar %odkud%\%%G >> %log%
   )

  pokud prom. odkud obsahuje program files (mezera) končí příkaz touto chybou. Jak se to dá obejít?

  středa 6. listopadu 2013 15:25

Odpovědi