locked
Vložení záznamu z Excelu do SQL databáze RRS feed

 • Dotaz

 • Ahoj,

  pokouším se vložit záznam do SQL databáze z Excelu. Bohužel nejsem úspěšný :(. Používáme SQl server 2008.

  Níže kód, kterým se snažím záznam vložit, bohužel při otevření propojení vyskočí error viz obrázek pod textem.  Kód vychází z vkládání dat do Accessu, který funguje bez problémů. Na webu jsem našel mnoho kódů, které jsem bohužel nerozchodil.

  Požádal bych o opravu kódu nebo link na kód, který základním způsobem vkládá data do SQL (ne kód, který mám nekonečno kontrol).

  Sub ADOFromExcelToSQL()
  Dim cn As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset, r As Long, Myconn
  
   Set cn = New ADODB.Connection ' connect to the database'
   Myconn = "driver=SQL Server Native Client 10.0;" & _
       "SERVER=SqlServerName;" & _
       "UID=;Trusted_Connection=Yes;" & _
       "APP=Microsoft Office 2010;" & _
       "database=Pokus"
       
     cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
     cn.Open Myconn
  
   Set rs = New ADODB.Recordset     ' open a recordset'
    rs.Open "List1", cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdTable
      With rs
        .AddNew                   ' create a new record'
        .Fields("aa") = Range("A2").Value
        .Fields("cislo") = Range("B2").Value
        .Update                   ' stores the new record'
      End With
   rs.Close
   Set rs = Nothing
   cn.Close
   Set cn = Nothing
  End Sub


  VALL2

  pátek 10. května 2013 9:50

Odpovědi

 • Hele Valle zkousel's hledat?! Integrated Security prostre VYPUST:

  Provider=SQLOLEDB;Server=SERVER;Database=DATABASE;User ID=USER; password=PASSWD

  MP


  pondělí 13. května 2013 9:10
  Moderátor

Všechny reakce

 • Odkud je pouzity skript?

  M.

  pátek 10. května 2013 10:24
  Moderátor
 • V Excel VBA.


  VALL2

  pátek 10. května 2013 10:29
 • Miloš se ptal, kdo ti tento script napsal.

  ADODB je totiž název úplně něčeho jiného: http://adodb.sourceforge.net/

  .

  Jak máš zajištěné připojení k databází?


  JCH

  pátek 10. května 2013 10:56
 • Stáhnuto z internetu. původce už nevím.

  Připojení k databázi - TCP IP (když importuji data (pomocí MS Query), tak ovladač sql native client 10.)


  VALL2  • Upravený VALL2 pátek 10. května 2013 11:34
  pátek 10. května 2013 11:22
 • Pouzij

  ...
  cn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Server=ADRESA;Database=NAZEVDTB;Integrated Security=SSPI"
  cn.Open
  ...

  MP

  • Navržen jako odpověď Jan Chaloupek sobota 11. května 2013 10:04
  pátek 10. května 2013 12:19
  Moderátor
 • Díky, již vkládám.

  požádal bych ještě o jednu radu, která se týká příkazu Integrated Security. Na http://www.dotnetspider.com/forum/277181-What-Integrated-Security-connection-string.aspx  jsem něco málo o tom našel, nicméně jsem nenašel variantu Integrated Security = False, kde musím zadat UId a PWD. Napsal jsem to jak jsem si myslel, že by to mohlo být. Chyba :(.

  Ve své podstatě potřebuji vkládat data bez ohledu na přihlášeného uživatele (mám jednoho obecného a pomocí kódu použiji jeho přihlašovací údaje).

  kód:

   Set cn = New ADODB.Connection ' connect to the SQL' database
  Myconn = "Provider=SQLOLEDB;" & _
       "Server=ADRESA;" & _
       "Database=NAZEVdb;" & _
       "Integrated Security=FALSE" & _
       "User Id = JmenoUzivatelPrihlaseniWindows;" & _
       "Pwd = HESLO;"


  VALL2


  • Upravený VALL2 pondělí 13. května 2013 9:04
  pondělí 13. května 2013 9:00
 • Hele Valle zkousel's hledat?! Integrated Security prostre VYPUST:

  Provider=SQLOLEDB;Server=SERVER;Database=DATABASE;User ID=USER; password=PASSWD

  MP


  pondělí 13. května 2013 9:10
  Moderátor
 • Vždy před dotazem hledám řešení. I na odkazu, který jsi zaslal.

  Jinak díky.


  VALL2

  pondělí 13. května 2013 9:37