none
instalace RBS v sharepoint 2013 - chyba RRS feed

 • Dotaz

 • Zdravím,

  Instaloval jsem  RBS do SharePoint 2013 Foundation , vse na jednom serveru - SP, SQL 2012 Express.

  A postupoval jsem takto:

  EXEC sp_configure filestream_access_level, 2
  RECONFIGURE
  ----------------------------
  use [my_datab]
  if not exists
  (select * from sys.symmetric_keys
  where name = N'##MS_DatabaseMasterKey##')
  create master key encryption by password = N'*password*'

  -------------------------------
  use [my_datab]
  if not exists
  (select groupname from sysfilegroups
  where groupname=N'RBSFilestreamProvider')
  alter database [my_datab]
  add filegroup RBSFilestreamProvider contains filestream

  ----------------------------------
  use [my_datab]
  alter database [db_projekty]
   add file (name = RBSFilestreamFile, filename =
  'c:\Blobstore')
  to filegroup RBSFilestreamProvider
  ---------------------------------------------------
  msiexec /qn /lvx* rbs_install_log.txt /i RBS.msi TRUSTSERVERCERTIFICATE=true FILEGROUP=PRIMARY DBNAME="my_datab" DBINSTANCE="AD-SPS\SQLEXPRESS" FILESTREAMFILEGROUP=RBSFilestreamProvider FILESTREAMSTORENAME=FilestreamProvider_1

  --------------------------------------------------------
  $cdb = Get-SPContentDatabase my_datab
  $rbss = $cdb.RemoteBlobStorageSettings
  $rbss.Installed()
  $rbss.Enable()
  $rbss.SetActiveProviderName($rbss.GetProviderNames()[0])
  $rbss

  ----------------------------------------

  potud vsechno OK, i pri kontrole logu byla instalce sucesfully. Nicmene kdyz spustim sharepoin web s RBS upavenou databazi zobrazi se: je nám lito ale neco se nepovedlo.

  ostatní webove aplikace SP bez zmenenych DB funguji OK.

  máte nejakou radu ??

  Diky JH

  středa 4. září 2013 9:57

Odpovědi