none
Exchange 2016 CU 2 - Distribuční skupiny - Chyba správy doručení emailů odesílaných mimo organizaci

  Dotaz

 • Ahoj všem,

  prosím o radu s nastavením doručováním emailů na distribuční skupiny pouze z emailů v rámci organizace, příchozí emaily mimo organizaci mají být blokovány.

  Vytvořena nová distribuční skupinu, ve "Správa doručení" nastaveno "Pouze odesílatelé v mé organizaci.".

  V „Exchange Manangement Shell“ kontrola nastavení distribuční skupiny „Get-DistributionGroup -Identity Test05 | Format-List“ volba „RequireSenderAuthenticationEnabled“ je nastavena na  „True“.

  Přes tato nastavení, jsou na členy distribuční skupiny doručovány emaily od všech odesílatelů v i mimo organizaci, blokování emailů odeslaných mimo organizaci není funkční.

  Nějaké doporučení nastavení?

  Děkuji

  David

  čtvrtek 29. března 2018 14:22

Všechny reakce

 • Dobrý den, podíval bych se na jednotlivé konektory, které máte doručené pro příjem pošty z venkonvího světa.

  Pravděpodobně budete mít nastavené oprávnění podobně, jako zmiňuje starší článek http://port25guy.com/2009/07/07/the-require-that-all-senders-are-authenticated-does-not-work-as-expected-in-exchange-2007/.

  neděle 1. dubna 2018 16:54
  Vlastník
 • Ahoj všem,

  prošel jsem jednotlivé konektory pro příjem pošty mimo organizaci a vše se zdá byt nastaveno správně.

  Jediným zatím "funkčním" řešením, je nastavit omezení, kdo může odesílat distribuční skupině zprávy, mám vytvořenou distribuční skupinu, která obsahuje všechny zaměstnance organizace, a touto skupinou omezuji, kdo může na konkrétní distribuční skupinu odesílat emaily.

  Funkcionalita "Správa doručení" distribučních skupin  nastavená na omezení přijímat emaily odeslané pouze v rámci organizace  "Pouze odesílatelé v mé organizaci" je stále nefunkční.

  Dík za další nápady

  úterý 17. dubna 2018 8:14