none
Windows Server 2008 R2 - sám od sebe vypne RRS feed

 • Dotaz

 • Asi po hodině se systém sám od sebe vypne ať už jsem přihlášen na vzdálené ploše nebo nejsem. Zkoušel jsem nastavit vysoký výkon, aby systém nepřecházel do hibernace. Na serveru běží spuštěné herní servery a naplánovaná úloha - automatický script opakující se co minutu. V eventlogu mi to hlásí:

  4457 V 16 15:02    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby DCOM Server Process Launcher byl změněn na: running
  4456 V 16 15:02    Information Microsoft-Windows...            6 Filtr systému souborů luafv (verze 6.1, 2009-07-14T01:26:13.000000000Z) byl úspěšně načten a zaregistrován ve Správci filtrů.
  4455 V 16 15:02    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Power byl změněn na: running
  4454 V 16 15:02    Information Microsoft-Windows...        20010 Došlo ke změně jednoho nebo více podsystémů služby Plug and Play. ...
  4453 V 16 15:02    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Plug and Play byl změněn na: running
  4452 V 16 15:02    Information e1yexpress             1610874913 Intel(R) 82567LM-2 Gigabit Network Connection...
  4451 V 16 15:02    Information Microsoft-Windows...           26 Procesor 7 ve skupině 0 uvádí následující informace:...
  4450 V 16 15:02    Information Microsoft-Windows...           26 Procesor 5 ve skupině 0 uvádí následující informace:...
  4449 V 16 15:02    Information Microsoft-Windows...           26 Procesor 3 ve skupině 0 uvádí následující informace:...
  4448 V 16 15:02    Information Microsoft-Windows...           26 Procesor 1 ve skupině 0 uvádí následující informace:...
  4447 V 16 15:02    Information Microsoft-Windows...           26 Procesor 6 ve skupině 0 uvádí následující informace:...
  4446 V 16 15:02    Information Microsoft-Windows...           26 Procesor 4 ve skupině 0 uvádí následující informace:...
  4445 V 16 15:02    Information Microsoft-Windows...           26 Procesor 2 ve skupině 0 uvádí následující informace:...
  4444 V 16 15:02    Information Microsoft-Windows...           26 Procesor 0 ve skupině 0 uvádí následující informace:...
  4443 V 16 15:02    Error       Application Popup      3221226532 Načtení \SystemRoot\SysWow64\DRIVERS\ext2fs.sys bylo zablokováno kvůli nekompatibilitě s tímto systémem. Požádejte dodavatele softwaru...
  4442 V 16 15:02    Error       Application Popup      3221226532 Načtení \SystemRoot\SysWow64\DRIVERS\ifsmount.sys bylo zablokováno kvůli nekompatibilitě s tímto systémem. Požádejte dodavatele softwaru...
  4441 V 16 15:02    Information Microsoft-Windows...           12 Nebyl nalezen popis objektu Event ID 12 ve zdroji Microsoft-Windows-Kernel-General. Místní počítač pravděpodobně neobsahuje potřebné informace regi...
  4440 V 16 14:58    Information Microsoft-Windows...           13 Nebyl nalezen popis objektu Event ID 13 ve zdroji Microsoft-Windows-Kernel-General. Místní počítač pravděpodobně neobsahuje potřebné informace regi...
  4439 V 16 14:58    Information Microsoft-Windows...          109 Správce napájení jádra inicioval přechod do režimu vypnutí.
  4438 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Windows Process Activation Service byl změněn na: stopped
  4437 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Microsoft FTP Service byl změněn na: stopped
  4436 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Plug and Play byl změněn na: stopped
  4435 V 16 14:58    Information Microsoft-Windows...        20010 Došlo ke změně jednoho nebo více podsystémů služby Plug and Play. ...
  4434 V 16 15:02    Information EventLog               2147489661 Doba provozu systému je 17 sekund.
  4433 V 16 15:02    Information EventLog               2147489653 Služba Event Log byla spuštěna.
  4432 V 16 15:02    Information EventLog               2147489657 Microsoft (R) Windows (R) 6.01. 7600  Multiprocessor Free.
  4431 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Cryptographic Services byl změněn na: stopped
  4430 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Windows Modules Installer byl změněn na: stopped
  4429 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Software Protection byl změněn na: stopped
  4428 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby IKE and AuthIP IPsec Keying Modules byl změněn na: stopped
  4427 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Application Host Helper Service byl změněn na: stopped
  4426 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Windows Management Instrumentation byl změněn na: stopped
  4425 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby IPsec Policy Agent byl změněn na: stopped
  4424 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Windows Remote Management (WS-Management) byl změněn na: stopped
  4423 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Windows Licensing Monitoring Service byl změněn na: stopped
  4422 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby SPP Notification Service byl změněn na: stopped
  4421 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Windows Event Collector byl změněn na: stopped
  4420 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby World Wide Web Publishing Service byl změněn na: stopped
  4419 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Distributed Link Tracking Client byl změněn na: stopped
  4418 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Desktop Window Manager Session Manager byl změněn na: stopped
  4417 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby User Profile Service byl změněn na: stopped
  4416 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Power byl změněn na: stopped
  4415 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Windows Event Log byl změněn na: stopped
  4414 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby DHCP Client byl změněn na: stopped
  4413 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Distributed Transaction Coordinator byl změněn na: stopped
  4412 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Diagnostic Policy Service byl změněn na: stopped
  4411 V 16 14:58    Information Microsoft-Windows...        50037 Služba klienta DHCPv4 je zastavena. Hodnota příznaku vypnutí: 1
  4410 V 16 14:58    Information Microsoft-Windows...        51047 Služba klienta DHCPv6 je zastavena. Hodnota příznaku vypnutí: 1
  4409 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Certificate Propagation byl změněn na: stopped
  4408 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Group Policy Client byl změněn na: stopped
  4407 V 16 14:58    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Windows Update byl změněn na: stopped
  4406 V 16 14:58    Information Microsoft-Windows...           27 Automatické aktualizace jsou pozastaveny.
  4405 V 16 14:58    Information Microsoft-Windows...         7002 Oznámení o odhlášení uživatele pro program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů
  4404 V 16 14:58    Information EventLog               2147489654 Služba Event Log byla zastavena.
  4403 V 16 14:58    Information USER32                 2147484722 Proces wlms.exe inicioval power off počítače WIN-RBCMUTM0A9H jménem uživatele NT AUTHORITY\SYSTEM z následujícího důvodu: Other (Unplanned)...
  4402 V 16 14:40    Information Service Control M...   1073748860 Stav služby Diagnostic System Host byl změněn na: stopped
  4401 V 16 14:37    Information Service Control M...   1073748864 Režim spuštění služby Apache2.2 byl změněn z auto start na disabled.

   

  V těch 14:58 to spadlo. Mě už nic nenapadá, čím by to mohlo být a v logu se moc nevyznám. Děkuji.

  neděle 16. května 2010 13:22

Odpovědi

Všechny reakce