none
Bod obnovení RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den.

  Pří pokusu o vytvoření bodu obnovení mi vyskočí hláška" Přístup byl odepřen (0x80070005).

   OS.Win. 7 Home Premium 64 Bit. 

  sobota 12. července 2014 12:08

Odpovědi

 • 1. Spustte prikazovy radek s povysenymi pravy (Run as Administrator)

  2. Vlozte nasledujici radky do souboru s priponou vbs a spustte z prikazoveho radku:

  ' Created by: Shawn Brink
  ' http://www.sevenforums.com
  ' Tutorial:  http://www.sevenforums.com/tutorials/494-system-restore-point-shortcut.html

  Function GetOS   
      Set objWMI = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & ".\root\cimv2")
      Set colOS = objWMI.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem")
      For Each objOS in colOS
          If instr(objOS.Caption, "Windows 8") Then
           GetOS = "Windows 8" 
          elseIf instr(objOS.Caption, "Windows 7") Then
           GetOS = "Windows 7" 
          elseIf instr(objOS.Caption, "Vista") Then
           GetOS = "Windows Vista"
          elseIf instr(objOS.Caption, "Windows XP") Then
          GetOS = "Windows XP"
          End If
   Next
  End Function


  If GetOS = "Windows XP" Then
   CreateSRP

  End If

  If GetOS = "Windows Vista" Or GetOS = "Windows 7" Then
           If WScript.Arguments.length =0 Then
      Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
    objShell.ShellExecute "wscript.exe", Chr(34) & WScript.ScriptFullName & Chr(34) & " Run", , "runas", 1
          Else
                  CreateSRP
          End If
  End If

  If GetOS = "Windows 8" Then
   If WScript.Arguments.length =0 Then
      Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
    objShell.ShellExecute "wscript.exe", Chr(34) & WScript.ScriptFullName & Chr(34) & " Run", , "runas", 1
           Else 
                 const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
                 strComputer = "."
                 Set oReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\default:StdRegProv")
                 strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore"
                 strValueName = "SystemRestorePointCreationFrequency"
                 oReg.SetDWORDValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,strValueName,0   
          CreateSRP 
     End If
  End If


  Sub CreateSRP

   GetObject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore").CreateRestorePoint "Instant Restore Point", 0, 100

  End Sub

  sobota 12. července 2014 16:43
  Moderátor
 • Něco ti tedy blokuje přístup.

  Díval jsi se na stav stínových kopií v souborovém systému? Nejsou nějaké chyby v prohlížeči událostí?


  JCH

  sobota 12. července 2014 14:59

Všechny reakce

 • Něco ti tedy blokuje přístup.

  Díval jsi se na stav stínových kopií v souborovém systému? Nejsou nějaké chyby v prohlížeči událostí?


  JCH

  sobota 12. července 2014 14:59
 • V prohlížeči událostí za dnešek je spousta chyb.

  Kernel Pnp-několikrát

  Kernel Event Tracing- několikrát

  Service Control Manager-také několikrát.

  Dhcp-Client- několikrát.

  Sptd- asi 4x

  Nevím kde najdu stínové kopie v souborovém systému.

  Jsem ve svých jednasedmdesáti letech spíše poučený uživatel.  • Upravený hrksv sobota 12. července 2014 15:18
  • Navržen jako odpověď Jan Chaloupek sobota 12. července 2014 15:30
  • Zrušeno navržení jako odpověď Jan Chaloupek sobota 12. července 2014 15:30
  sobota 12. července 2014 15:17
 • V prohlížeči událostí za dnešek je spousta chyb.

  To je samo o sobě špatně. Od kdy/po čem se systém začal chovat takto špatně?

  Při použití už nějakého založeného bodu obnovy (vrácení systému do předchozí doby) to dopadne stejně?

  .

  Jsem ve svých jednasedmdesáti letech spíše poučený uživatel.

  Pak sis pravděpodbně nevybral nejvhodnější fórum pro řešení svého problému. Toto je fórum pro IT profesionály a očekává se tu určitá znalost věci. Příště se ptej raději na fóru zaměřené pro IT laiky, tj na Answers.


  JCH

  sobota 12. července 2014 15:37
 • 1. Spustte prikazovy radek s povysenymi pravy (Run as Administrator)

  2. Vlozte nasledujici radky do souboru s priponou vbs a spustte z prikazoveho radku:

  ' Created by: Shawn Brink
  ' http://www.sevenforums.com
  ' Tutorial:  http://www.sevenforums.com/tutorials/494-system-restore-point-shortcut.html

  Function GetOS   
      Set objWMI = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & ".\root\cimv2")
      Set colOS = objWMI.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem")
      For Each objOS in colOS
          If instr(objOS.Caption, "Windows 8") Then
           GetOS = "Windows 8" 
          elseIf instr(objOS.Caption, "Windows 7") Then
           GetOS = "Windows 7" 
          elseIf instr(objOS.Caption, "Vista") Then
           GetOS = "Windows Vista"
          elseIf instr(objOS.Caption, "Windows XP") Then
          GetOS = "Windows XP"
          End If
   Next
  End Function


  If GetOS = "Windows XP" Then
   CreateSRP

  End If

  If GetOS = "Windows Vista" Or GetOS = "Windows 7" Then
           If WScript.Arguments.length =0 Then
      Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
    objShell.ShellExecute "wscript.exe", Chr(34) & WScript.ScriptFullName & Chr(34) & " Run", , "runas", 1
          Else
                  CreateSRP
          End If
  End If

  If GetOS = "Windows 8" Then
   If WScript.Arguments.length =0 Then
      Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
    objShell.ShellExecute "wscript.exe", Chr(34) & WScript.ScriptFullName & Chr(34) & " Run", , "runas", 1
           Else 
                 const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
                 strComputer = "."
                 Set oReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\default:StdRegProv")
                 strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SystemRestore"
                 strValueName = "SystemRestorePointCreationFrequency"
                 oReg.SetDWORDValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strKeyPath,strValueName,0   
          CreateSRP 
     End If
  End If


  Sub CreateSRP

   GetObject("winmgmts:\\.\root\default:Systemrestore").CreateRestorePoint "Instant Restore Point", 0, 100

  End Sub

  sobota 12. července 2014 16:43
  Moderátor