locked
Nekompatibilní funkce MS Office 2003 a MS Office 2013 RRS feed

 • Dotaz

 • Dobrý den,

  máme funkci (vytvořenou v Accesu 2003), která z formuláře Accesu zapisuje do tabulky Excelu. Bohužel jsme po instalaci MS Office Profesional 2013 zjistili, že tato funkce není podporována. Dá se s tím něco dělat? Jakou funkcí by se dala nahradit?

  Díky MK   

  -----------------------------------------------------------------------------------

  Private Sub Tlačítko_Click()
       Dim ctk As Control, wkr As Excel.Worksheet
       Dim intJ As Integer
      
      
        
     If Not bolPruchod Then
           DoCmd.OpenForm "DataHon", acNormal, , strFiltr
           bolPruchod = True
         Else
     
          Set ctk = ZadníTabulka
     
          ctk.Action = acOLEActivate
           Set wkr = ctk.Object.Application.Workbooks(1).Worksheets(1)
     
              wkr.Cells(intSloupecČíslo, 17 - intRadek) = Forms![DataHon].Cislo
              wkr.Cells(intSloupecRks1, 17 - intRadek) = Forms![DataHon].Rks
              wkr.Cells(intSloupecRks2, 17 - intRadek) = Forms![DataHon].Rks
              wkr.Cells(intSloupecRk0P, 17 - intRadek) = Forms![DataHon].[R0+]
              wkr.Cells(intSloupecRk0N, 17 - intRadek) = Forms![DataHon].[R0-]
      
          ctk.Action = acOLEClose
          Forms![DataHon]![CisloPruv] = ČísloPrůvodky
          Forms![DataHon]![DatumVyd] = Date
          Forms![DataHon]![CisloKusu] = intRadek + intStareCislo + 1
          DoCmd.Close acForm, "DataHon", acSaveNo
          intRadek = intRadek + 1
         
          If intRadek < intCelkPočet Then
              DoCmd.OpenForm "DataHon", acNormal, , strFiltr
             Else
              Me!Tlačítko.Enabled = False
          End If
    End If
  End Sub

  -----------------------------------------------------------------------------------    

  středa 6. ledna 2016 10:05

Odpovědi

 • Co takto:

    Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
    objExcel.Workbooks.Open ("d:\TEST.xls")
    
    Set objWorkBook = objExcel.ActiveWorkbook
    Set objWorkSheet = objWorkBook.Worksheets("List1")
    
    objWorkSheet.Cells(1, 1) = 1
    
    objWorkBook.Close True 'save changes=True
    objExcel.Quit
  MP


  středa 6. ledna 2016 11:10
  Moderátor