locked
Dwwin.exe hláška při otevírání programů + hlášky typu není platná aplikace typu Win 32 RRS feed

 • Dotaz

 • ( správná inicializace aplikace 0xc000005 se nezdařila) 

  mám Win XP system/32

  soubory, které se normálně asociovali s určitým programem se najednou k sobě nehlásí,ani když je nastavím jako výchozí. Navíc tahle hláška ukončí otevírání programu

  ještě se chci zeptat, jak se dostanu do nastavení registrů? všude jsou návody jak Dr.Watsona vypnout nebo restartovat...ale bohužel bych potřebovala poradit...

  počítač byl hrozně zpomalený a nastartování trvalo deset minut, pak přihlášení na internet dalších deset minut a ani se to někdy nedalo... po odpojení internetového kabelu se najednou rozjel daleko rychleji, ale pořád nejde restartovat a když ho zapínám, tak se spojí s obrazovkou až na druhý pokus...na poprvé se obrazovka ani nerozsvítí... avast5home ani CureIt! nenašli žádnou infekci virem...ale já jsem našla složky s divnými názvy,které jsem určitě nevytvořila...přístup je odepřen a nemůžu je smazat ani nikam přesunout...název je kombinace čísel a písmen.

  přidávám log z RSIST  Logfile of random's system information tool 1.08 (written by random/random)

  Run by Věra at 2010-07-30 19:10:20

  Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3

  System drive C: has 5 GB (23%) free of 20 GB

  Total RAM: 255 MB (33% free)  HijackThis download failed  ======Scheduled tasks folder======  C:\WINDOWS\tasks\FRU Task #Hewlett-Packard#hp psc 1200 series#1130694961.job  ======Registry dump======  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]

  Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2010-06-19 75200]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}]

  DriveLetterAccess - C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL [2006-06-13 110652]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]

  Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2010-06-29 41760]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C}]

  JQSIEStartDetectorImpl Class - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll [2010-06-29 79648]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

  {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - &Yahoo! Toolbar - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll [2005-08-04 343112]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

  "ATIPTA"=C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe [2004-06-10 339968]

  "PinnacleDriverCheck"=C:\WINDOWS\system32\PSDrvCheck.exe [2004-03-10 406016]

  "DLA"=C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE [2006-06-13 127036]

  "avast5"=C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe [2010-06-28 2837864]

  "Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2010-06-20 35760]

  "Adobe ARM"=C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2010-06-09 976832]  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

  "ctfmon.exe"=C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe [2008-04-14 15360]

  "SUPERAntiSpyware"=C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe [2010-07-19 2403568]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\CloneCDTray]

  C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\CloneCDTray.exe [2001-12-19 49152]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\DT ACR]

  C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\DT_startup.exe [2008-06-06 81920]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\ElbyCheckElbyCDFL]

  C:\Program Files\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe [2001-12-06 45056]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\MSMSGS]

  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe [2008-04-14 1695232]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\NeroFilterCheck]

  C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe [2001-07-09 155648]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\PivotSoftware]

  C:\Program Files\Portrait Displays\Pivot Software\wpctrl.exe [2007-02-09 694008]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\QuickTime Task]

  C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe [2007-06-27 98304]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Sony Ericsson PC Suite]

  C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe [2006-11-24 487424]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SoundMan]

  C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE [2004-12-01 77824]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\SunJavaUpdateSched]

  C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2010-02-18 248040]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\WinampAgent]

  C:\Program Files\Winamp\winampa.exe [2005-10-27 33792]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^Adobe Reader Speed Launch.lnk]

  C:\PROGRA~1\Adobe\ACROBA~1.0\Reader\READER~1.EXE []  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^hp psc 1000 series.lnk]

  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\DIGITA~1\bin\hpohmr08.exe [2003-04-06 147456]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^hpoddt01.exe.lnk]

  C:\PROGRA~1\HEWLET~1\DIGITA~1\bin\hpotdd01.exe [2003-04-06 28672]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^All Users^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^Microsoft Office.lnk]

  C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 83360]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupfolder\C:^Documents and Settings^Věra^Nabídka Start^Programy^Po spuštění^Picture Motion Browser Media Check Tool.lnk]

  C:\PROGRA~1\Sony\SONYPI~1\VOLUME~1\SPUVOL~1.EXE [2006-12-28 344064]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\!SASWinLogon]

  C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL [2009-09-04 548352]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\AtiExtEvent]

  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.dll [2004-06-10 86016]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]

  C:\WINDOWS\system32\WgaLogon.dll [2006-09-20 441136]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

  UPnPMonitor - {e57ce738-33e8-4c51-8354-bb4de9d215d1} - C:\WINDOWS\system32\upnpui.dll [2008-04-14 239616]

  WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll [2006-10-18 133632]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks]

  "{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"=C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL [2008-05-13 77824]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\nm]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\nm.sys]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\UploadMgr]  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

  "dontdisplaylastusername"=0

  "legalnoticecaption"=

  "legalnoticetext"=

  "shutdownwithoutlogon"=1

  "undockwithoutlogon"=1  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

  "NoDriveTypeAutoRun"=145  [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]

  "HonorAutoRunSetting"=1  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

  "%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

  "C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe"="C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe:*:Enabled:Kerio Personal Firewall 4 - GUI"

  "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

  "C:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe"="C:\Program Files\ICQ6.5\ICQ.exe:*:Enabled:ICQ6"

  "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe"="C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe:*:Enabled:Skype"  [HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

  "%windir%\system32\sessmgr.exe"="%windir%\system32\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

  "%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe"="%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"  ======List of files/folders created in the last 1 months======  2010-07-30 19:10:22 ----D---- C:\Program Files\trend micro

  2010-07-30 19:10:20 ----DC---- C:\rsit

  2010-07-30 10:55:08 ----D---- C:\Documents and Settings\Věra\Data aplikací\SUPERAntiSpyware.com

  2010-07-30 10:55:08 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\SUPERAntiSpyware.com

  2010-07-30 10:54:48 ----D---- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware

  2010-07-29 21:33:36 ----A---- C:\WINDOWS\ntbtlog.txt

  2010-07-29 20:19:56 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Adobe

  2010-07-29 20:19:14 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Adobe

  2010-07-29 20:18:48 ----SHDC---- C:\Config.Msi

  2010-07-29 20:13:53 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Alwil Software

  2010-07-29 18:56:52 ----D---- C:\WINDOWS\pss

  2010-07-29 18:45:54 ----D---- C:\Program Files\CCleaner

  2010-07-27 15:51:05 ----D---- C:\Documents and Settings\All Users\Data aplikací\Sun

  2010-07-27 15:50:58 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Java

  2010-07-27 15:49:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaws.exe

  2010-07-27 15:49:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\javaw.exe

  2010-07-27 15:49:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\java.exe

  2010-07-27 15:49:45 ----A---- C:\WINDOWS\system32\deployJava1.dll

  2010-07-15 15:18:23 ----HDC---- C:\WINDOWS\$NtUninstallKB2229593$  ======List of files/folders modified in the last 1 months======  2010-07-30 19:10:22 ----RD---- C:\Program Files

  2010-07-30 19:06:07 ----D---- C:\WINDOWS\Temp

  2010-07-30 18:49:02 ----A---- C:\WINDOWS\SchedLgU.Txt

  2010-07-30 18:45:31 ----D---- C:\WINDOWS

  2010-07-30 18:43:52 ----D---- C:\WINDOWS\Prefetch

  2010-07-30 13:54:04 ----D---- C:\WINDOWS\system32\drivers

  2010-07-30 10:57:24 ----D---- C:\WINDOWS\system32\CatRoot2

  2010-07-30 10:47:36 ----D---- C:\WINDOWS\system32

  2010-07-29 21:34:03 ----D---- C:\Documents and Settings

  2010-07-29 21:18:03 ----SHD---- C:\System Volume Information

  2010-07-29 21:18:03 ----D---- C:\WINDOWS\system32\Restore

  2010-07-29 21:15:56 ----A---- C:\WINDOWS\NeroDigital.ini

  2010-07-29 20:48:42 ----D---- C:\Program Files\Winamp

  2010-07-29 20:25:38 ----D---- C:\Program Files\Alwil Software

  2010-07-29 20:23:07 ----SHD---- C:\WINDOWS\Installer

  2010-07-29 20:19:57 ----D---- C:\WINDOWS\WinSxS

  2010-07-29 20:19:14 ----D---- C:\Program Files\Common Files

  2010-07-29 20:19:14 ----D---- C:\Program Files\Adobe

  2010-07-29 20:14:54 ----D---- C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared

  2010-07-29 18:54:30 ----D---- C:\Program Files\Google

  2010-07-29 18:50:23 ----D---- C:\WINDOWS\Debug

  2010-07-29 18:50:22 ----D---- C:\WINDOWS\Minidump

  2010-07-29 15:21:54 ----HD---- C:\WINDOWS\inf

  2010-07-27 15:48:54 ----D---- C:\Program Files\Java

  2010-07-15 15:18:25 ----RSHDC---- C:\WINDOWS\system32\dllcache

  2010-07-15 15:17:38 ----HD---- C:\WINDOWS\$hf_mig$

  2010-07-08 22:24:05 ----D---- C:\Documents and Settings\Věra\Data aplikací\Skype

  2010-07-08 17:41:07 ----D---- C:\Documents and Settings\Věra\Data aplikací\skypePM

  2010-07-02 21:39:05 ----A---- C:\WINDOWS\system32\MRT.exe  ======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======  R0 DRVMCDB;DRVMCDB; C:\WINDOWS\System32\Drivers\DRVMCDB.SYS [2006-06-12 89264]

  R0 nv_agp;NVIDIA nForce AGP Bus Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nv_agp.sys [2004-04-02 21760]

  R0 ohci1394;Hostitelský řadič IEEE 1394 dle standardu OHCI VIA; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ohci1394.sys [2008-04-13 61696]

  R0 PxHelp20;PxHelp20; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\PxHelp20.sys [2006-11-02 36624]

  R1 Aavmker4;avast! Asynchronous Virus Monitor; C:\WINDOWS\system32\drivers\Aavmker4.sys [2010-06-28 28880]

  R1 AFS2K;AFS2k; C:\WINDOWS\system32\drivers\AFS2K.sys [2005-10-30 82380]

  R1 AmdK7;Ovladač procesoru AMD K7; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\amdk7.sys [2008-04-14 41600]

  R1 aswSP;aswSP; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2010-06-28 165456]

  R1 aswTdi;avast! Network Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswTdi.sys [2010-06-28 46672]

  R1 DLACDBHM;DLACDBHM; C:\WINDOWS\System32\Drivers\DLACDBHM.SYS [2006-03-17 5660]

  R1 DLARTL_N;DLARTL_N; C:\WINDOWS\System32\Drivers\DLARTL_N.SYS [2006-03-17 22684]

  R1 fwdrv;Firewall Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\fwdrv.sys [2005-09-26 286720]

  R1 khips;Kerio HIPS Driver; C:\WINDOWS\system32\drivers\khips.sys [2005-09-26 81920]

  R1 PCLEPCI;PCLEPCI; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\pclepci.sys []

  R1 Pivot;Pivot; C:\WINDOWS\System32\drivers\pivot.sys [2007-02-09 17465]

  R1 SASDIFSV;SASDIFSV; \??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASDIFSV.SYS []

  R1 SASKUTIL;SASKUTIL; \??\C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASKUTIL.SYS []

  R2 aswFsBlk;aswFsBlk; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2010-06-28 17744]

  R2 aswMon2;avast! Standard Shield Support; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswMon2.sys [2010-06-28 100176]

  R2 DLABOIOM;DLABOIOM; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLABOIOM.SYS [2006-06-13 25724]

  R2 DLADResN;DLADResN; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLADResN.SYS [2006-06-13 2496]

  R2 DLAIFS_M;DLAIFS_M; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLAIFS_M.SYS [2006-06-13 86844]

  R2 DLAOPIOM;DLAOPIOM; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLAOPIOM.SYS [2006-06-13 14716]

  R2 DLAPoolM;DLAPoolM; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLAPoolM.SYS [2006-06-13 6364]

  R2 DLAUDF_M;DLAUDF_M; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLAUDF_M.SYS [2006-06-13 88476]

  R2 DLAUDFAM;DLAUDFAM; C:\WINDOWS\System32\DLA\DLAUDFAM.SYS [2006-06-13 94460]

  R2 DRVNDDM;DRVNDDM; C:\WINDOWS\System32\Drivers\DRVNDDM.SYS [2006-03-17 40544]

  R2 EIO;EIO; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\EIO.sys []

  R2 ElbyCDIO;ElbyCDIO Driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\ElbyCDIO.sys [2002-01-02 13268]

  R2 NwlnkIpx;Transportní protokol kompatibilní s NWLink IPX/SPX/NetBIOS; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkipx.sys [2008-04-13 88320]

  R2 NwlnkNb;Služba NWLink pro rozhraní NetBIOS; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnknb.sys [2003-04-16 63232]

  R2 NwlnkSpx;Protokol NWLink SPX/SPXII; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkspx.sys [2003-04-16 55936]

  R3 ALCXWDM;Service for Realtek AC97 Audio (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\ALCXWDM.SYS [2004-12-01 2300928]

  R3 Arp1394;Protokol 1394 ARP Client; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\arp1394.sys [2008-04-13 60800]

  R3 ASAPIW2k;ASAPIW2K; C:\WINDOWS\system32\drivers\ASAPIW2k.sys [2004-03-10 11264]

  R3 aswRdr;aswRdr; C:\WINDOWS\system32\drivers\aswRdr.sys [2010-06-28 23376]

  R3 ati2mtag;ati2mtag; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\ati2mtag.sys [2004-06-10 746496]

  R3 ElbyCDFL;ElbyCDFL; C:\WINDOWS\System32\Drivers\ElbyCDFL.sys [2001-12-12 4608]

  R3 hidusb;Ovladač třídy standardu HID; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\hidusb.sys [2008-04-13 10368]

  R3 mouhid;Ovladač myši standardu HID; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\mouhid.sys [2003-04-16 12160]

  R3 NIC1394;1394 Net Driver; C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\nic1394.sys [2008-04-13 61824]

  R3 NVENETFD;NVIDIA nForce Networking Controller Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NVENETFD.sys [2004-05-17 33280]

  R3 nvnetbus;NVIDIA Network Bus Enumerator; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nvnetbus.sys [2004-05-17 12928]

  R3 PdiPorts;Portrait Displays low level device driver; C:\WINDOWS\System32\Drivers\PdiPorts.sys [2008-06-04 17064]

  R3 USBSTOR;Ovladač velkokapacitního paměťového zařízení USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS [2008-04-13 26368]

  S3 GMSIPCI;GMSIPCI; \??\F:\INSTALL\GMSIPCI.SYS []

  S3 HPZid412;IEEE-1284.4 Driver HPZid412; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZid412.sys [2003-04-07 51024]

  S3 HPZipr12;Print Class Driver for IEEE-1284.4 HPZipr12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZipr12.sys [2003-04-07 16080]

  S3 HPZius12;USB to IEEE-1284.4 Translation Driver HPZius12; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\HPZius12.sys [2003-04-07 21456]

  S3 nm;Ovladač programu Sledování sítě; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NMnt.sys [2008-04-13 40320]

  S3 NTACCESS;NTACCESS; \??\F:\NTACCESS.sys []

  S3 pivotmou;Pivot Mouse/Pointers Filter Driver; \??\C:\WINDOWS\system32\drivers\pivotmou.sys []

  S3 SE27bus;Sony Ericsson Device 039 Driver driver (WDM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE27bus.sys [2006-09-18 61600]

  S3 SE27mdfl;Sony Ericsson Device 039 USB WMC Modem Filter; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE27mdfl.sys [2006-09-18 9360]

  S3 SE27mdm;Sony Ericsson Device 039 USB WMC Modem Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE27mdm.sys [2006-09-18 97184]

  S3 SE27mgmt;Sony Ericsson Device 039 USB WMC Device Management Drivers (WDM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE27mgmt.sys [2006-09-18 88688]

  S3 se27nd5;Sony Ericsson Device 039 USB Ethernet Emulation SEMC39 (NDIS); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\se27nd5.sys [2006-09-18 18704]

  S3 SE27obex;Sony Ericsson Device 039 USB WMC OBEX Interface; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE27obex.sys [2006-09-18 86560]

  S3 se27unic;Sony Ericsson Device 039 USB Ethernet Emulation SEMC39 (WDM); C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\se27unic.sys [2006-09-18 90800]

  S3 SetupNTGLM7X;SetupNTGLM7X; \??\F:\NTGLM7X.sys []

  S3 usbaudio;Ovladač zvukové karty USB (WDM); C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys [2008-04-13 60032]

  S3 usbccgp;Obecný nadřazený ovladač Microsoft USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys [2008-04-13 32128]

  S3 usbprint;Třída USB Printer; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys [2008-04-13 25856]

  S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2008-04-13 15104]

  S3 WudfPf;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Platform Driver; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys [2006-09-28 77568]

  S3 WudfRd;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework Reflector; C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys [2006-09-28 82944]  ======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======  R2 602XML Updater;602Updater; C:\Program Files\Common Files\soft602\602updsvc\602updsvc.exe [2010-04-14 73728]

  R2 Asset Management Daemon;Asset Management Daemon; C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Plugins\AM\dtsslsrv.exe [2008-06-06 114688]

  R2 Ati HotKey Poller;Ati HotKey Poller; C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe [2004-06-10 376832]

  R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus; C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe [2010-06-28 40384]

  R2 DTSRVC;Portrait Displays Display Tune Service; C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Shared\DTSRVC.exe [2008-06-06 69632]

  R2 JavaQuickStarterService;Java Quick Starter; C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe [2010-04-12 153376]

  R2 KPF4;Kerio Personal Firewall 4; C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe [2005-09-26 1617920]

  R2 NwSapAgent;Agent SAP; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

  R2 PdiService;Portrait Displays SDK Service; C:\Program Files\Common Files\Portrait Displays\Drivers\pdisrvc.exe [2008-06-04 90112]

  R3 avast! Mail Scanner;avast! Mail Scanner; C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe [2010-06-28 40384]

  R3 avast! Web Scanner;avast! Web Scanner; C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe [2010-06-28 40384]

  S2 ATI Smart;ATI Smart; C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe [2004-06-10 516096]

  S3 aspnet_state;ASP.NET State Service; C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_state.exe [2004-07-15 32768]

  S3 IDriverT;InstallDriver Table Manager; C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe [2005-11-14 69632]

  S3 Pml Driver HPZ12;Pml Driver HPZ12; C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe [2003-04-07 65795]

  S3 WMPNetworkSvc;Služba Windows Media Player Network Sharing; C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNetwk.exe [2007-01-05 913920]

  S3 WudfSvc;Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework; C:\WINDOWS\system32\svchost.exe [2008-04-14 14336]

  S4 gusvc;Google Updater Service; C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-03-12 137200]  -----------------EOF-----------------  Děkuji za jakoukoliv radu :-)

  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  pátek 30. července 2010 17:31

Odpovědi

 • Ahoj,
  doporucuji obratit se nejprve s radou na server zabyvajici se problematikou malware, nicmene s takovym poctem legitimniho SW spousteneho pri startu musi byt pocitac velmi pomaly i bez zavirovani

  Do registru se dostanes programem regedit.exe ale v rukou zacatecnika to muze byt (sebe)vrazedny nastroj, prosim bud opatrna

  MP

  pátek 30. července 2010 19:32
  Moderátor

Všechny reakce

 • Ahoj,
  doporucuji obratit se nejprve s radou na server zabyvajici se problematikou malware, nicmene s takovym poctem legitimniho SW spousteneho pri startu musi byt pocitac velmi pomaly i bez zavirovani

  Do registru se dostanes programem regedit.exe ale v rukou zacatecnika to muze byt (sebe)vrazedny nastroj, prosim bud opatrna

  MP

  pátek 30. července 2010 19:32
  Moderátor
 • Dobře, tak jsem napsala na pc-help a uvidí se, co místní profíci dovedou. Počítač se zrychlil asi o 100% když jsem ho odpojila z internetu, nastartuje se rychleji, povypínala jsem nějaké zbytečné procesy při startu pomocí ccleaneru. A na ty registry radši nebudu sahat. Děkuji za pomoc
  sobota 31. července 2010 6:55
 • posli jeste vypis z netstat -nb

  (pri PRIPOJENEM stavu)

  MP

  sobota 31. července 2010 8:02
  Moderátor