none
Po migraci ADCS chybí certificate templates RRS feed

  • Dotaz

  • Zdravím

    po migraci ADCS z WS2008 - hostname SRVAD1 na WS2012R2 - hostname DC2 se mi v konzoli certifikační autority, přesněji "Certificate templates" přestaly zobrazovat šablony, je zde zobrazena pouze chyba "Informace o šabloně nemohou být načteny" - Prvek nebyl nalezen. Docela dlouho jsem hledal, čím by to mohlo být, mé největší podezření je na změnu hostname z SRVAD1 na DC2, proto jsem ověřil, zda-li je v Certdat.inc uveden správně "sServerConfig" , hodnota je správná a to DC2.abc.abc Nesetkal se někdo s touto chybou ?

    čtvrtek 10. září 2015 19:28

Všechny reakce