none
Jak zprovoznit remote shell

  Dotaz

 • Ahoj,

  chci se zeptat zda mate nekdo zkusenosti s vzdalenym pripojenim pres powershell, konkretne pomoci:

  Enter-PSSession

  Mam 2 virt. stroje, win XP sp3 a  win7 sp1, na obou instalovany powershell 2. Na obou jsem nakonfiguroval wirm pomoci prikazu "winrm qc". Sluzba winrm na obou strojich bezi a fw jsem docasne vypnul.

  Konfigurace WinRM na Win7 je nasledujici:

  PS C:\> winrm get winrm/config
  Config
      MaxEnvelopeSizekb = 150
      MaxTimeoutms = 60000
      MaxBatchItems = 32000
      MaxProviderRequests = 4294967295
      Client
          NetworkDelayms = 5000
          URLPrefix = wsman
          AllowUnencrypted = true
          Auth
              Basic = true
              Digest = true
              Kerberos = true
              Negotiate = true
              Certificate = true
              CredSSP = false
          DefaultPorts
              HTTP = 5985
              HTTPS = 5986
          TrustedHosts = [192.168.1.249]
      Service
          RootSDDL = O:NSG:BAD:P(A;;GA;;;BA)S:P(AU;FA;GA;;;WD)(AU;SA;GWGX;;;WD)
          MaxConcurrentOperations = 4294967295
          MaxConcurrentOperationsPerUser = 15
          EnumerationTimeoutms = 60000
          MaxConnections = 25
          MaxPacketRetrievalTimeSeconds = 120
          AllowUnencrypted = false
          Auth
              Basic = true
              Kerberos = true
              Negotiate = true
              Certificate = false
              CredSSP = false
              CbtHardeningLevel = Relaxed
          DefaultPorts
              HTTP = 5985
              HTTPS = 5986
          IPv4Filter = *
          IPv6Filter = *
          EnableCompatibilityHttpListener = false
          EnableCompatibilityHttpsListener = false
          CertificateThumbprint
      Winrs
          AllowRemoteShellAccess = true
          IdleTimeout = 180000
          MaxConcurrentUsers = 5
          MaxShellRunTime = 2147483647
          MaxProcessesPerShell = 15
          MaxMemoryPerShellMB = 150
          MaxShellsPerUser = 5

   

  Pokus o pripojeni z XP na Win7 dopadne nasledovne:

  PS C:\Documents and Settings\polo> Enter-PSSession 192.168.1.248
  Enter-PSSession : Connecting to remote server failed with the following error message : Klient sluzby WinRM nemuze zádo
  st zpracovat. Pokud je schéma overování jiné nez Kerberos nebo klientsky pocítac není pripojen k doméne, je treba pouzí
  t prenos HTTPS nebo je treba pridat cílovy pocítac k nastavení konfigurace TrustedHosts. Nakonfigurujte seznam TrustedH
  osts pomocí nástroje winrm.cmd. Budte si vedomi, ze pocítace v seznamu TrustedHosts nemusí byt overeny. Dalsí informace
   získáte spustením následujícího príkazu: winrm help config. For more information, see the about_Remote_Troubleshooting
   Help topic.
  At line:1 char:16
  + Enter-PSSession <<<<  192.168.1.248
      + CategoryInfo          : InvalidArgument: (192.168.1.248:String) [Enter-PSSession], PSRemotingTransportException
      + FullyQualifiedErrorId : CreateRemoteRunspaceFailed

   

  Konfigurace WinRM na XP je stejna... pokus o pripojeni na vzdaleny shell dopadne stejne.

  Pokud by nekdo vedel, kterym smerem se vydat pri hledani problemu tak budu za kazdou radu. Jinak ani jeden stroj neni v domene. Jsou jen ve stejnem segmentu LAN.

   

   

  neděle 20. března 2011 12:21

Odpovědi

Všechny reakce