locked
Exchange 2016 HTML disclaimer a čeština RRS feed

 • Dotaz

 • Exchange server 2016 na Windows Server 2016, v Mail flow - Rules je nastaveno pravidlo, které u externích mailů přidává text do zprávy.

  Pravidlo vypadá takto:

  <p><span style="color:red;font-size: 9pt"><b>EXTERNÍ E-MAIL: Neklikejte na žádné odkazy ani neotevírejte žádné přílohy toho e-mailu, pokud odesílateli nedůvěřujete a nebo se domníváte, že obsah není bezpečný!</b></span></p>

  U naprosté většiny e-mailů funguje korektně, u některých však pokazí češtinu jak ve valstním pravidle, tak i v následném textu zprávy. Text pak vypadá takto:

  EXTERN E-MAIL: Neklikejte na ��dn odkazy ani neotevrejte ��dn p��lohy toho e-mailu, pokud odeslateli nedv��ujete a nebo se domnvte, e obsah nen bezpen!

  Upozorˆujeme, že pokud nebude dluh na živé smlouvě uhrazen, bude pojistníkovi zaslána upomínka a následně může dojít v souladu s platnou legislativou k zániku pojistné smlouvy. V případě pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla je pojistitel povinen dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů, zároveˆ se zasláním upomínky o tomto uvědomit vlastníky vozidel.

  E-mail s vadnou češtinou má znakovou stránku nastavenu takto: charset=utf-8 Ovšem jiné maily s UTF-8 se zobrazují korektně.

  Netušíte v čem by mohl být problém?

  Díky


  BB

  čtvrtek 2. ledna 2020 12:10