locked
windows ultimate RRS feed

  • Question

  • לכל החברים אין לי אפשרות להוריד עדכונים מה עושים ? המחשב מודיע לי ''שאין אפשרות להוריד עדכונים משום שהשירות אינו פועל היתכן ויהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב''

    וזה לא עזר!!!!!!

    

    Monday, August 31, 2015 2:24 PM