locked
release of multiple reservations RRS feed

 • Question

 • Hi,

  we use sharepoint services 3.0.

  We uploaded 400 something documents to sharepoint document library. Somehow all got status reserved. We do not use any versioning or approving features for this document library.

  I realy do not like clicking release 400 times.

  My two questions:

  - why were all the documents imported in reserved status

  - how to automate the relese to normal status

  thanks,

  andrej

   

  Friday, January 28, 2011 3:00 PM

All replies

 • Hello andrej,

  Is it a customized document library or an OOB document library? Are you using the Room and Equipment Reservations application template for WSS 3.0?

  Thanks & Regards.


  Lily Wu
  TechNet Subscriber Support in forum
  If you have any feedback on our support, please contact tngfb@microsoft.com


  Lily Wu || Microsoft Online Community Support Engineer || SharePoint
  Thursday, February 3, 2011 3:48 AM
 • It is normal document library. If there are any customizations they are very basic. The documents were imported via Explorer view.

  Site is in our native language but I made screenshots of versioning settings and additional settings. I do not know how to attach the pictures.

  Locations of the settings should be the same as in english language. So I hope you can understand the settings by comparing locations with your sharepoint native language.

  Here are document library versioning settings:

  Odobritev vsebine

  Navedite, ali naj novi elementi ali spremembe v obstoječih elementih ostanejo v stanju osnutka, dokler jih ne potrdite.   Več o zahtevanju odobritve.  
    Ali zahtevate odobritev vsebine za oddane elemente?
    <input id="onetidModerated1" title="Zahtevana je odobritev vsebine za oddane elemente: Da" name="Moderated" type="radio" value="true" /> <label for="onetidModerated1">Da</label> <input id="onetidModerated2" title="Zahtevana je odobritev vsebine za oddane elemente: Ne" checked="checked" name="Moderated" type="radio" value="false" /> <label for="onetidModerated2">Ne</label>
     
   

  Zgodovina različice vrste seznama Dokument

  Navedite, ali je različica ustvarjena ob vsakem urejanju datoteke na vrsti seznama knjižnica dokumentov.   Več o različicah.  
    Ali naj se ustvari različica ob vsakem urejanju datoteke na vrsti seznama knjižnica dokumentov?
   
  <input id="onetidVersioningEnabledNo" title="Ni podrazličic" checked="checked" name="VersioningEnabled" type="radio" value="FALSE" tabindex="1" />  <label for="onetidVersioningEnabledNo">Ni podrazličic</label>
   
  <input id="onetidVersioningEnabledSimple" title="Ustvari glavne različice" name="VersioningEnabled" type="radio" value="TRUE" tabindex="1" />  <label for="onetidVersioningEnabledSimple">Ustvari glavne različice</label>
     Primer: 1, 2, 3, 4
   
  <input id="onetidVersioningEnabledMinor" title="Ustvari glavne različice in podrazličice (osnutke)" name="VersioningEnabled" type="radio" value="2" tabindex="1" />  <label for="onetidVersioningEnabledMinor">Ustvari glavne različice in podrazličice (osnutke)</label>
     Primer: 1,0, 1,1, 1,2, 2,0 <input name="EnableMinorVersions" type="hidden" value="FALSE" />
     
    Število različic, ki jih želite obdržati, lahko poljubno omejite:
   
  <input id="onetidMajorVersionLimitEnabled" title="Obdržite to število glavnih različic:" disabled="disabled" name="MajorVersionLimitEnabled" type="checkbox" value="TRUE" tabindex="1" />  <label for="onetidMajorVersionLimitEnabled">Obdržite to število glavnih različic:</label>
      <input id="onetidMajorVersionLimit" title="Vnesite število različic, ki jih želite obdržati" disabled="disabled" maxlength="5" name="MajorVersionLimit" size="5" type="text" />
   
  <input id="onetidMajorMinorVersionLimitEnabled" title="Obdržite osnutke za to število glavnih različic:" disabled="disabled" name="MajorMinorVersionLimitEnabled" type="checkbox" value="TRUE" tabindex="1" />  <label for="onetidMajorMinorVersionLimitEnabled">Obdržite osnutke za to število glavnih različic:</label>
      <input id="onetidMajorWithMinorVersionLimit" title="Vnesite število odobrenih različic z osnutki" disabled="disabled" maxlength="5" name="MajorWithMinorVersionsLimit" size="5" type="text" />
     
   

  Zaščita za elemente osnutkov

  Osnutki so podrazličice ali elementi, ki še niso potrjeni. Navedite, kateri uporabniki naj bi imeli omogočen ogled osnutkov na vrsti seznama knjižnica dokumentov.   Več o navajanju oseb, ki lahko pregledujejo in urejajo osnutke.  
    Kdo naj bi si ogledal elemente na vrsti seznama knjižnica dokumentov?
   
  <input id="onetidMinorReader" title="Komu naj bodo vidni elementi osnutkov na tem seznamu? Vsakemu uporabniku, ki lahko bere elemente" checked="checked" disabled="disabled" name="DraftVersionVisibility" type="radio" value="0" tabindex="1" />   <label for="onetidMinorReader">Vsak uporabnik, ki lahko bere elemente</label>
   
  <input id="onetidMinorAuthor" title="Samo uporabniki, ki lahko urejajo elemente" disabled="disabled" name="DraftVersionVisibility" type="radio" value="1" tabindex="1" />   <label for="onetidMinorAuthor">Samo uporabniki, ki lahko urejajo elemente</label>
   
  <input id="onetidMinorApprover" title="Samo uporabniki, ki lahko elemente odobrijo (in avtor elementa)" disabled="disabled" name="DraftVersionVisibility" type="radio" value="2" tabindex="1" />   <label for="onetidMinorApprover">Samo uporabniki, ki lahko elemente odobrijo (in avtor elementa)</label>
     
   

  Zahtevajte rezervacijo

  Navedite, ali morajo uporabniki rezervirati dokumente, preden naredijo spremembe na vrsti seznama knjižnica dokumentov.   Več o zahtevanju rezervacije.  
    Ali želite omogočiti urejanje samo za rezervirane dokumente?
    <input id="onetidFCheckoutEnabledYes" title="Omogočite urejanje samo za rezervirane dokumente: Da" name="ForceCheckout" type="radio" value="TRUE" tabindex="1" /> <label for="onetidFCheckoutEnabledYes">Da</label>    <input id="onetidFCheckoutEnabledNo" title="Omogočite urejanje samo za rezervirane dokumente: Ne" checked="checked" name="ForceCheckout" type="radio" value="FALSE" tabindex="1" /> <label for="onetidFCheckoutEnabledNo">Ne</label>

  And here are document library additional settings:

  Vrste vsebine

  Navedite, ali želite omogočiti upravljanje z vrstami vsebine na vrsti seznama knjižnica dokumentov. Vsaka od vrst vsebine se bo pojavila na novem gumbu in bo lahko imela enoličen nabor stolpcev, potekov dela in drugih obnašanj.
   
     
   
  Ali želite omogočiti upravljanje vrst vsebine?
   
  <input id="ctl00_PlaceHolderMain_ContentTypeSection_ctl01_RadEnableContentTypesYes" name="ctl00$PlaceHolderMain$ContentTypeSection$ctl01$EnableContentTypes" type="radio" value="RadEnableContentTypesYes" /><label for="ctl00_PlaceHolderMain_ContentTypeSection_ctl01_RadEnableContentTypesYes">Da</label> <input id="ctl00_PlaceHolderMain_ContentTypeSection_ctl01_RadEnableContentTypesNo" checked="checked" name="ctl00$PlaceHolderMain$ContentTypeSection$ctl01$EnableContentTypes" type="radio" value="RadEnableContentTypesNo" /><label for="ctl00_PlaceHolderMain_ContentTypeSection_ctl01_RadEnableContentTypesNo">Ne</label>
       

  Predloga dokumenta

  Vnesite naslov predloge, ki jo boste uporabili kot predlogo za vse nove datoteke, ustvarjene v tej knjižnici dokumentov. Ko so omogočene vrste z več vsebinami, se z nastavitvijo upravlja glede na vrsto vsebine. Več o pripravi predloge za knjižnico.
   
     
   
  Predloga URL:
  <input id="ctl00_PlaceHolderMain_DocumentTemplateSection_ctl03_TxtListDocumentTemplate" class="ms-input" title="URL predloge" name="ctl00$PlaceHolderMain$DocumentTemplateSection$ctl03$TxtListDocumentTemplate" size="35" type="text" />
  (Urejanje predloge)
       

  Dokumenti, ki jih omogoča brskalnik

  Navedite, kako želite prikazati dokumente, ki jih je mogoče odpreti, tako v brskalniku kot v odjemalski aplikaciji. Če odjemalska aplikacija ni na voljo, bodo dokumenti v brskalniku vedno prikazani kot spletne strani.
   
     
   
  Odpiranje dokumentov, ki jih omogoča brskalnik
  <input id="ctl00_PlaceHolderMain_OpenDocumentSection_ctl00_RadDefaultItemOpenPreferClient" checked="checked" name="ctl00$PlaceHolderMain$OpenDocumentSection$ctl00$DefaultItemOpen" type="radio" value="RadDefaultItemOpenPreferClient" /><label for="ctl00_PlaceHolderMain_OpenDocumentSection_ctl00_RadDefaultItemOpenPreferClient">Odpri z odjemalsko aplikacijo</label>
  <input id="ctl00_PlaceHolderMain_OpenDocumentSection_ctl00_RadDefaultItemOpenBrowser" name="ctl00$PlaceHolderMain$OpenDocumentSection$ctl00$DefaultItemOpen" type="radio" value="RadDefaultItemOpenBrowser" /><label for="ctl00_PlaceHolderMain_OpenDocumentSection_ctl00_RadDefaultItemOpenBrowser">Prikaži kot spletno stran</label>
       

  Cilj pošiljanja po meri

  Vnesite ime in URL za cilj pošiljanja po meri, ki naj se pojavi na kontekstnem meniju za seznam. Priporočamo, da za cilj izberete kratko ime.
   
     
   
  Ime cilja: (na primer, skupna knjižnica)
  <input id="ctl00_PlaceHolderMain_SendToSection_ctl00_TxtSendToLocationName" class="ms-input" title="Ime cilja: (na primer, skupna knjižnica)" maxlength="100" name="ctl00$PlaceHolderMain$SendToSection$ctl00$TxtSendToLocationName" size="35" type="text" />
  URL:
  <input id="ctl00_PlaceHolderMain_SendToSection_ctl01_TxtSendToLocationUrl" class="ms-input" title="URL:" maxlength="255" name="ctl00$PlaceHolderMain$SendToSection$ctl01$TxtSendToLocationUrl" size="35" type="text" />
       

  Mape

  Navedite, če želite, da bo ukaz »Nova mapa« v meniju »Novo«. S spreminjanjem nastavitve ne vplivate na obstoječe mape.
   
     
   
  Ali želite prikazati ukaz »Nova mapa« v meniju »Novo«?
  <input id="ctl00_PlaceHolderMain_FolderCreationSection_ctl01_RadEnableFoldersYes" checked="checked" name="ctl00$PlaceHolderMain$FolderCreationSection$ctl01$DisableFolders" type="radio" value="RadEnableFoldersYes" /><label for="ctl00_PlaceHolderMain_FolderCreationSection_ctl01_RadEnableFoldersYes">Da</label> <input id="ctl00_PlaceHolderMain_FolderCreationSection_ctl01_RadEnableFoldersNo" name="ctl00$PlaceHolderMain$FolderCreationSection$ctl01$DisableFolders" type="radio" value="RadEnableFoldersNo" /><label for="ctl00_PlaceHolderMain_FolderCreationSection_ctl01_RadEnableFoldersNo">Ne</label>
       

  Išči

  Navedite, če naj bo vrsta seznama knjižnica dokumentov prikazana v rezultatih iskanja. Uporabniki, ki nimajo dovoljenja za ogled elementov, jih ne bodo videli prikazanih v rezultatih iskanja ne glede na nastavitev.
   
     
   
  Ali želite omogočiti elementom z vrste seznama knjižnica dokumentov, da bodo prikazani v rezultatih iskanja?
  <input id="ctl00_PlaceHolderMain_AllowCrawlSection_ctl01_RadAllowCrawlYes" checked="checked" name="ctl00$PlaceHolderMain$AllowCrawlSection$ctl01$AllowCrawl" type="radio" value="RadAllowCrawlYes" /><label for="ctl00_PlaceHolderMain_AllowCrawlSection_ctl01_RadAllowCrawlYes">Da</label> <input id="ctl00_PlaceHolderMain_AllowCrawlSection_ctl01_RadAllowCrawlNo" name="ctl00$PlaceHolderMain$AllowCrawlSection$ctl01$AllowCrawl" type="radio" value="RadAllowCrawlNo" /><label for="ctl00_PlaceHolderMain_AllowCrawlSection_ctl01_RadAllowCrawlNo">Ne</label>
       

   

  Thursday, February 3, 2011 8:06 AM
 • Hi Andrej,

  That's an odd one, if there are no settings that specify you need to check-in from draft. Can you just confirm the following?

  1.  Go to "Document Library Settings" > "Versioning Settings" > be sure you are set to No re. 'Require documents to be checked out before they can be edited'.
  2.  Another setting that could prevent files to be auto checked in is the required columns. Make sure you turn off all mandatory columns, or give them a default value.

  More Info:

  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc288279%28office.12%29.aspx  Enable and configure versioning (Windows SharePoint Services 3.0)
  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff798404.aspx  SharePoint Columns, Lists, and Content Types

  Does the status say 'Pending' when you've uploaded? If you upload from a client via the Multiple Documents link, do you end up with the same status? Similarly, do you see 'reserved' status if you upload only 1, or 20, documents, through Open in Explorer?

  Please let us know if this helps out any. Thanks, Andrej!

  Thursday, February 24, 2011 7:47 PM
 • Sorry for the long delay.

   

  No required fields - only the default.

  Versioning is disabled, approval disabled.

  Editing only for reserved documents has been disabled.

   

  I will test the upload.

   

  andrej

  Wednesday, April 20, 2011 12:39 PM