locked
Zdarzenia administracyjne RRS feed

  • Question

  • ZDARZENIE 131, DeviceSetupManager: 
    Metadane inscenizacji udało, wynik = {00000000-0000-0000-FFFF-FFFFFFFFFFFF} dla kontenera "0x80072F78 '  nazwa dziennika: Microsoft-Windows-DeviceSetupManager / Administrator  Systemu: Użytkownik  Identyfikator ZDARZENIA: 131  Dowód:
    • Changed type Benekneniewicz Wednesday, February 24, 2016 9:56 AM ZDARZENIA ADMINISTRACYJNE BŁĘDY SYSTEMU
    Wednesday, February 24, 2016 9:40 AM