none
Why is new policy of authentication so frustrating RRS feed

 • Question

 • czemy nowy system aytentykacji jest tak zjebny
  I the mast i have to remember 3 passwords  "1234", "12345", "123456"

  Ms promite me if i was able to use pass wchicg i havent use for years.......... but i still had 2 gusses....

  And now this stupiud paswword reminding over mobile fhone... i he re is the problem.... ok i provide ma phone nr and it sends me 5 digit code to   type to login window in some app...... 

  afer i paste 5 digit code, apps prompts me for ne password..... so i ont  use one of this "1234", "12345", "123456"..
  but sorry this pass was used more than few times, figureouyt new one....... that drivers me crazy......

  You know what i plant ma self a chip in my ass.... i app prompts me for pass again, i stick may but to camera and asko for super tech infred chip skaning, than i gusses is underdevekopmnent..

  POLISH
  ENGLISH
  SPANISH
  <textarea autocapitalize="off" autocomplete="off" autocorrect="off" class="orig tlid-source-text-input goog-textarea" id="source" rows="1" spellcheck="false" style="background-image:none;border-radius:0px;border-bottom-width:0px;border-bottom-color:#dddddd;border-border-right:none;border-box-sizing:border-box;color:#333333;font-family:Roboto, arial, sans-serif;font-size:18px;margin:-20px 0px 0px;padding:20px 106px 18px 28px;resize:none;width:640px;line-height:28px;min-height:110px;height:570px;direction:ltr;"></textarea>
  829/5000
  czemy nowy system aytentykacji jest tak zjebny
  Mamszt muszę zapamiętać 3 hasła "1234", "12345", "123456"

  Pani obiecała mi, gdybym był w stanie wykorzystać przepustkę, której nie używałem od lat .......... ale wciąż miałem 2 gusses ....

  A teraz ten stupiud paswword przypominający o telefonie komórkowym ... i on jest problemem ... ok i dostarczam mi telefon nr i wysyła mi 5 cyfrowy kod do wpisania okna logowania w jakiejś aplikacji ......

  afer i wklej 5-cyfrowy kod, aplikacje podpowiadają mi na hasło ..... więc używam jednego z "1234", "12345", "123456" ..
  ale przepraszam, że ta przepustka została użyta więcej niż kilka razy, nowy rysunek ....... który doprowadza mnie do szału ......

  Wiesz, co zasadzam w chipie w moim tyłku ... i aplikacja podpowiada mi, żebym przeszedł ponownie, i mogę się przyczepić do kamery i asko do superkomputerowego skanera chipowego, niż to, że gusses jest niedopuszczalny ...
  <iframe aria-hidden="true" id="oauth2relay588419661" name="oauth2relay588419661" src="https://accounts.google.com/o/oauth2/postmessageRelay?parent=https%3A%2F%2Ftranslate.google.pl&jsh=m%3B%2F_%2Fscs%2Fabc-static%2F_%2Fjs%2Fk%3Dgapi.gapi.en.FG3dTgKD_wc.O%2Frt%3Dj%2Fd%3D1%2Frs%3DAHpOoo_ZNd1Q_9wfB-oUWsMjMFF_7HQbqA%2Fm%3D__features__#rpctoken=1443999009&forcesecure=1" style="border-width:0px;border-style:initial;margin:0px;padding:0px;color:#777777;font-family:Roboto, arial, sans-serif;font-size:16px;width:1px;height:1px;;top:-100px;" tabindex="-1"></iframe>
  Monday, December 31, 2018 2:13 AM