locked
help with blue screen error? RRS feed

 • Question

 • Can someone help me with this?

  Copy of error message:

  Problemsignatur:
    Navn på problemhendelse: BlueScreen
    OS-versjon: 6.1.7600.2.0.0.768.3
    ID for nasjonal innstilling: 1044

  Tilleggsinformasjon om problemet:
    BCCode: 1000007e
    BCP1: FFFFFFFFC0000046
    BCP2: FFFFF800038A5034
    BCP3: FFFFF8800EA85600
    BCP4: FFFFF8800EA856A0
    OS Version: 6_1_7600
    Service Pack: 0_0
    Product: 768_1

  Filer som bidrar til å beskrive problemet:
    C:\Windows\Minidump\121110-42135-01.dmp
    C:\Users\Randi\AppData\Local\Temp\WER-108015-0.sysdata.xml

  Les vår personvernerklæring på Internett:
    http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0414

  Hvis personvernerklæringen på Internett ikke er tilgjengelig, kan du lese personvernerklæringen frakoblet:
    C:\Windows\system32\nb-NO\erofflps.txt


  Problemsignatur:
    Navn på problemhendelse: BlueScreen
    OS-versjon: 6.1.7600.2.0.0.768.3
    ID for nasjonal innstilling: 1044

  Tilleggsinformasjon om problemet:
    BCCode: 19
    BCP1: 0000000000000003
    BCP2: FFFFF80003A67050
    BCP3: FFFFFA80045C1148
    BCP4: FFFFF80003A67050
    OS Version: 6_1_7600
    Service Pack: 0_0
    Product: 768_1

  Filer som bidrar til å beskrive problemet:
    C:\Windows\Minidump\122510-33540-01.dmp
    C:\Users\Randi\AppData\Local\Temp\WER-68593-0.sysdata.xml

  Les vår personvernerklæring på Internett:
    http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0414

  Hvis personvernerklæringen på Internett ikke er tilgjengelig, kan du lese personvernerklæringen frakoblet:
    C:\Windows\system32\nb-NO\erofflps.txt

  Wednesday, January 26, 2011 11:07 PM

Answers