locked
Foutmelding RRS feed

 • Question

 • Geachte, na de windows 10 update naar versie 2004 kan ik geen data meer uploaden naar een SQL database. Ik krijg steeds volgende foutmelding.

  System.InvalidCastException was unhandled
    HResult=-2147467262
    Message=Kan COM-object van het type Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass niet converteren naar interfacetype Microsoft.Office.Interop.Excel._Application. Deze bewerking is mislukt doordat de QueryInterface-aanroep voor het COM-onderdeel voor de interface met IID {000208D5-0000-0000-C000-000000000046} is mislukt door de volgende fout: Fout bij laden van type DLL-bestand. (Uitzondering van HRESULT: 0x80029C4A (TYPE_E_CANTLOADLIBRARY)).
    Source=mscorlib
    StackTrace:
         bij System.StubHelpers.StubHelpers.GetCOMIPFromRCW(Object objSrc, IntPtr pCPCMD, IntPtr& ppTarget, Boolean& pfNeedsRelease)
         bij Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass.set_Visible(Boolean RHS)
         bij Admin2010.F_KalenderImport.Button2_Click(Object sender, EventArgs e) in D:\Admin2010 -VS2010\Admin2010\F_KalenderImport.vb:regel 53
         bij System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
         bij System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
         bij System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
         bij System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
         bij System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
         bij System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
         bij System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
         bij System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
         bij System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
         bij System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(IntPtr dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
         bij System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
         bij System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
         bij Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnRun()
         bij Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()
         bij Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.Run(String[] commandLine)
         bij Admin2010.My.MyApplication.Main(String[] Args) in 17d14f5c-a337-4978-8281-53493378c1071.vb:regel 81
         bij System.AppDomain._nExecuteAssembly(RuntimeAssembly assembly, String[] args)
         bij System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
         bij Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
         bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
         bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
         bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
         bij System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
    InnerException: 

  He nog een laptopje waar deze update nog niet is geinstalleerd en daar krijg ik deze foutmelding niet en kan ik wel nog data uploaden.
  Gr Marcel
  Tuesday, August 4, 2020 7:50 AM

All replies

 •   Message=Kan COM-object van het type Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass
  First, this is an English spoken forum. Second, I don't see anything SQL Server related in the error message, all I see is .NET & MS Office related.

  Olaf Helper

  [ Blog] [ Xing] [ MVP]

  Tuesday, August 4, 2020 9:07 AM