locked
volsnap.inf RRS feed

 • Question

 • Gebeurtenistype:      Informatie
  Bron van gebeurtenis: Microsoft-Windows-User-PnP
  Gebeurteniscategorie: Geen
  Gebeurtenis-id:       20001
  Datum:                6-6-2007
  Tijd:                 14:25:44
  Gebruiker:            NT AUTHORITY\SYSTEEM
  Computer:             PC_van_Knufing
  Beschrijving:
  Kan het DLL-onderdeel voor de NetBIOS-gateway niet laden vanwege de volgende fout: FileRepository\volsnap.inf_7eb8cdb5\volsnap.inf
  Wednesday, June 6, 2007 6:43 PM