none
Help!!! RRS feed

 • General discussion

 • hoe kan ik oude bestanden defragmanteren ?? of opruimen ,waar zie ik dat welke ik weg kan doen ??Ik heb Geen schijfruimte meer wat moet ik dan doen ???
  Monday, September 30, 2013 6:37 PM

All replies


 • Please select your language from the drop down list at the top of the page to post your question in the language of your choice. The forum you posted in is for English only. If you do not find the desired language, support options for additional international locations can be found by following the link below:
  *
  Selecteer uw taal uit de drop down lijst aan de bovenkant van de pagina om uw vraag te posten in de taal van uw keuze.
  Het Forum jij post is alleen voor Engels.
  Als u niet de gewenste taal te vinden, te ondersteunen mogelijkheden voor extra internationale locaties kunnen worden gevonden door het volgen van onderstaande link:

  *


  Advice offered in good faith. It is your decision to implement same.

  Tuesday, October 1, 2013 8:15 AM