locked
błędy systemu windows 8.1 RRS feed

  • Question

  • ZDARZENIE 131, DeviceSetupManager:  
    Metadane inscenizacji udało, wynik = {00000000-0000-0000-FFFF-FFFFFFFFFFFF} dla kontenera "0x80072F78 '   nazwa dziennika: Microsoft-Windows-DeviceSetupManager / Administrator   Systemu: Użytkownik   Identyfikator ZDARZENIA: 131
    Monday, February 29, 2016 6:16 PM