none
שורת משימות WINDOWS 10 RRS feed

  • שאלה

  • בשורת משימות למטה הפסיקו להגיב אייקונים של קול ושל הפעלה בהצבעת עליהם עם לחצן הפעלה של עכבר. מה לעשות?
    יום ראשון 24 ינואר 2016 18:59

כל התגובות