locked
התקנת אופיס 2016 RRS feed

 • שאלה

 • שלום,

  קיבלתי בדואר דיסק התקנה ומספר רישיון. אין לי מחשב שבו ניתן להכניס דיסק ואופיס לא מקבל את מספר המוצר. מה לעשות?

  שבת 09 דצמבר 2017 12:02

כל התגובות

 • בעקרון זה עניין בינך לבין מי שרכשת ממנו את המוצר ובטח שאין לך קשר לפורומים של מפתחים. תפנה למי שרכשת ממנו את המוצר

  אתה יכול לרכוש מוצר אחר אם מה שרכשת לא מתאים לך. אתה יכול למשל לרכוש מוצר ללא דיסק אלא התקנה מהרשת. אתה יכול לררכוש כונן דיסק חיצוני ולחבר למחשב שלך כאשר אתה צריך לעבוד עם דיסקים.


  signature   Ronen Ariely
   [Personal Site]    [Blog]    [Facebook]    [Linkedin]

  שבת 09 דצמבר 2017 13:09